Toimetuse autor: Caroline Costongs - EuroHealthNeti tegevdirektor

  Caroline Costongs

Maailma juhid leppisid hiljuti kokku järgmise viieteistkümne aasta ambitsioonikas tegevuskavas. Nad võtsid vastu 17 säästva arengu eesmärki. Iga riik - ja see hõlmab ka kõiki Euroopa riike ...

Võrreldes Walesi tervisealase ebavõrdsusega - Walesi valitsuse ja Walesi rahvatervise koostoime

  Malcom Ward ja Tracey Cooper

Tervisealase ebavõrdsuse vähendamine on olnud poliitilises päevakorras alates esimese Walesi valitsuse loomisest 1999. aastal. Kuigi mõned peamised valitsuse volitused, sealhulgas tervishoid, haridus ja avalikkus, on…

Integreeritud tervishoiusüsteemid: inimesekeskne, ligipääsetav ja jätkusuutlik

  Riitta-Maija Hämäläinen

Tervishoiusüsteemidel on oma roll mitte ainult haiguste ennetamisel ja tervise edendamisel, vaid ka tervisealase ebavõrdsuse vähendamisel. Kuid haavatavad rühmad, nagu sisserändajad, noored, on pikka aega…