Walesi tervishoiu omakapitali staatuse aruande algatus: õppetunnid COVID-19 mõju kohta ebavõrdsusele

  Mariana Dyakova, Anna Stielke, Abigail Instone ja WHESRi meeskond

WHO Tervise ja Heaolu Investeeringute Koostöökeskus (CC) arendab ja rakendab teavet selle kohta, kuidas investeerida tervise ja heaolu parandamiseks ning ebavõrdsuse vähendamiseks. Rahvatervisega…

Gesundheit inklusiv: Betriebliche Gesundheitsförderung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen

  Karina Lattner ja Gert Lang

Die Lebens- und Arbeitssituation für Menschen mit Beeinträchtigungen weisen zwar spezifische Rahmenbedingungen der gesundheitlichen Ungleichheit auf, sind jedoch häufig von Aktivitäten und Methoden der Betrieblichen Gesundheitsförderung exkludiert. Ein uuenduslikud BGF-Projekt…

Vabatahtliku ja kogukonna sektori roll tervisealase ebavõrdsuse käsitlemisel Walesis

  Alisha Davies, Richard Kyle, Daniel Jones ja Alice Willatt

Tervisealase ebavõrdsuse haavatavuse esilekerkivad tegurid COVID-19 kontekstis: Walesi vabatahtliku ja kogukonna sektori väljavaated ja vastused Uus aruanne, mida rahastab rahvatervis…

Kas maailm suudab peale COVID-19 tegeleda laste nakkushaiguste ja ebavõrdsusega seotud väljakutsetega?

  Elodie Besnier

Vaatamata viimaste aastakümnete tohututele edusammudele on nakkushaigused endiselt suureks ohuks väikelaste elule ja tervisele madala ja keskmise sissetulekuga riikides. See koormus mõjutab lapsi ebavõrdselt,…