Jätkusuutlike investeeringute tegemine heaolusse ja tervisesse - praktiline juhend

  Mariana Dyakova, Kathryn Ashton ja Anna Stielke

Kiireid meetmeid on vaja võtta, et tegeleda kasvavate tervise-, ebavõrdsuse-, majandus- ja keskkonnaprobleemidega, mis ohustavad praeguste ja tulevaste põlvkondade heaolu. Praegune investeerimispoliitika ja -praktika ei ole jätkusuutlikud ...