CHAIN ​​- uus tervishoiu sotsiaalmajandusliku ebavõrdsuse rahvusvahelise uuringu keskus

  Mirza Balaj ja Terje Andreas Eikemo

23. oktoobril 2017 avati Norra Teadus- ja Tehnikaülikoolis (NTNU) uus teaduskeskus, mis keskendub ülemaailmsele tervisealasele ebavõrdsusele. Keskuse eesmärk on…

Rahvusvahelise tervishoiualase koostöö ja rände sidumine: Toscana piirkonna ülemaailmne tervisekeskus

  Maria José Caldés Pinilla ja Michele De Luca

Ülemaailmne tervisekeskus (GHC) soodustab sünergia tekkimist Toscana piirkonnas töötavate erinevate spetsialistide rühmade vahel rahvusvahelise tervishoiualase koostöö ja sisserändajate tervise valdkonnas. …