Käsiraamat tervist edendavate kodukontorite loomiseks

Kuna kodus töötamine muutub paljude jaoks normiks, siis kuidas saab töötajaid toetada tervist edendavate kodukontorite väljatöötamisel? Austria eksperdid on koostanud siin selgitatud käsiraamatu.

 

Kirjutanud Kathrin Hofer-Fischanger ja Gert Lang

 

Kas kaugtöö edendab tervist?

Kaugtöö toetavad tehnoloogiad on olnud kättesaadavad juba aastaid, kuigi teadlikkus ja vajalikkus selliseks tööks on nüüd kõrgem kui kunagi varem. Koroonaviiruse pandeemia on Euroopat rängalt tabanud, kuid viiruse leviku tõkestamiseks mõeldud sulgemismeetmed on hoogustanud kaugtööd.

Paljud töötajad töötavad nüüd kodus ja saavad sellega erinevaid hüvesid. Nad võivad säästa aega, mis muidu kulub tööle sõitmiseks, ja nautida vaiksemat töökeskkonda, kui nad on üksi kodus või neil on eraldi tööruum. Mõned kodused töötingimused ei pruugi siiski tervist edendada. Näiteks köögilaua taga töötamine tähendab sageli istumist vähem kui ideaalne ergonoomiline asend. See võib tähendada ka seda, et töö- ja eraelu on vähe lahutatud.

Kuidas töötajaid kaugtöö ajal kõige paremini toetada?

Tuginedes teadmistele kaugtöö ajal tekkivate terviseprobleemide ja -probleemide kohta, otsustasid 2018. aastal FH JOANNEUMi rakenduskõrgkooli vanemõppejõud Kathrin Hofer-Fischanger ja tema õpilane Magdalena Kappel töötada sellel teemal magistritöö jaoks. Lõputöö peamine eesmärk oli toetada töötajaid kaugtöö ajal terviseedendusmeetmete rakendamisel. Neid teadmisi kasutati seejärel kodukontorites terviseedenduse hõlpsasti loetava käsiraamatu koostamiseks, mis sisaldas kirjanduslikku tausta ja praktilisi näpunäiteid ning kontrollnimekirja kaugtöö alustamiseks.

Kuidas käsiraamat välja töötati

Käsiraamatu väljatöötamine algas olemasoleva kirjanduse ülevaatamisega. Kuus Austria eksperti töökoha tervise edendamise, arhitektuuri, keskkonnapsühholoogia ja tööõiguse valdkonnas andsid oma teadmised ja kogemused muudetud delfiprotsessi raames. Mõned neist ekspertidest olid aastaid kaugtööd teinud. Lisaks oli käsiraamatu väljatöötamisel osa Austria terviseedendusfondist, kes jagas oma teadmisi tervise edendamise meetmete kohta.

Viis valdkonda tervist edendavate kodukontorite jaoks

Valdkonnad tervist edendavate kodukontorite jaoksTervist edendavate kodukontorite viimane käsiraamat avaldati 2019. aasta suvel. Selles on välja toodud viis järgmist valdkonda, mida tuleks tervist edendava kaugtöö puhul arvesse võtta.

1) Ettevõtte juhised vastavalt siseriiklikele seadustele

Enne kui töötajad kaugtööga alustavad, tuleb ettevõttega kokku leppida mõned juriidilised aspektid, näiteks kaugtöö õiguslik raamistik, tööl käimise kokkulepped, koosolekute ajad või reeglite rikkumine, suhtlusomadused ja reeglid.

2) sisekujundus

Lisaks ergonoomiliselt sobivale töölauale ja istmele tuleb arvestada välgu, toatemperatuuri ja õhukvaliteediga. Taimed ja looduslikud või personalielemendid võiksid tugevdada kodus head õhkkonda.

3) riist- ja tarkvaraseadmed

Mitte iga töötaja ei saa oma personaliseadmeid kaugtööks kasutada. Tööandjad ja töötajad peavad leppima kokku oluliste töövahendite (kõvakettad ja tarkvara) kasutamises kodus ega tohiks unustada andmete privaatsust puudutavate kokkulepete sõlmimist.

4) Personaliressursid ja tugi

See, kas kodus töötades on võimalik olla produktiivne, sõltub suuresti individuaalsetest teadmistest ja pädevustest. Tervise edendamiseks ja tootlikkuse tagamiseks peaksid töötajad saama keskenduda ning neil peaks olema hea enesekorraldus- ja ajajuhtimisoskus. Näiteks võib abi olla igapäevaste eesmärkide seadmisest, tööpakettide üle otsustamisest ja piisavatest pausidest.

5) Sotsiaal-ruumiline keskkond

Kuigi kodus töötades on kolleegide katkestused harvemad, võib esineda palju muid häirivaid või häirivaid asjaolusid. Mõelge näiteks pereliikmetele, kes on samuti kodus, pesumasin, ootavad majapidamistööd või naabri muruniiduk. Soovitav on vähendada kõiki häirivaid tegureid või müra ning eraldada töö ja elu ruumiliselt, et olla produktiivne ja keskendunud ning vältida konflikte oma partneri ja perega.

Sel aastal jätkavad FH JOANNEUM - rakenduskõrgkool ja Austria terviseedendusfond koostööd ja töötavad sel teemal koos. Praeguse COVID-19 pandeemia taustal viiakse läbi kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetoditega rakendusuuringute projekti. Eesmärk on hinnata käsiraamatu rakendatavust praktikas ja selgitada välja täiendavad vajadused tervise edendamiseks kaugtöö ajal ettevõtetes, näiteks koolitusprogrammides. Käsiraamatut täiendatakse päriselus saadud kogemustega ja arusaamadega, kuidas kodukontorit saab kujundada töötajate tervise edendamiseks.

. Käsiraamat tervist edendavate kodukontorite jaoks (saksa keeles) saab alla laadida siin.

Kathrin Hofer-Fischanger
Vanemlektor, projektijuht at Rakenduskõrgkool - Austria

Kathrin Hofer -Fischanger on vanemlektor ja projektijuht FH JOANNEUMi Austria rakenduskõrgkooli tervise- ja turismijuhtimise instituudis. Ta juhib uurimis- ja arendusprojekte töötervishoiu juhtimise ja kogukonna tervise edendamise valdkonnas. Ta töötab ka oma doktorikraadiga. aktiivse liikuvuse kohta maapiirkondades.

Gert Lang
Terviseametnik at Austria terviseedendusfond (FGÖ)

Gert Lang on Austria riikliku rahvatervise instituudi Austria terviseedendusfondi (FGÖ) terviseametnik. Tema temaatilised teadmised puudutavad eelkõige töökoha tervise edendamist ja haiguste ennetamist, elukäiku ja vananemist, ebavõrdsust ja elukvaliteeti. Tema metoodiline fookus on empiiriliste ühiskonnauuringute kvalitatiivsetel ja arenenud kvantitatiivsetel meetoditel.

Telli meie meililistis

 

Olete edukalt uudiskirja tellinud

Teie taotluse saatmisel ilmnes viga. Palun proovi uuesti.

Teile tellitakse EuroHealthNeti igakuine uudiskiri „Health Highlights“, mis käsitleb tervislikku võrdsust, heaolu ja neid mõjutavaid tegureid. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teie andmetega töötleme, külastage selle saidi jaotist „Privaatsus ja küpsised”.

Selle veebisaidi sisu on masintõlgitud inglise keelest.

Ehkki täpsete tõlgete saamiseks tehti mõistlikke jõupingutusi, võib esineda vigu.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Otse sisu juurde