Πρόγραμμα The Youth Aware of Mental Health (YAM): Προαγωγή της Schoolυχικής Υγείας στο Σχολείο και Ενδυνάμωση των Νέων

Η ψυχική υγεία είναι σημαντική σε κάθε στάδιο της ζωής, ωστόσο, τα προβλήματα ψυχικής υγείας σε νεαρή ηλικία μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην παρούσα όσο και στη μελλοντική υγεία. Το πρόγραμμα Youth Aware of Mental Health (YAM) βοηθά τους εφήβους να εξερευνήσουν πώς να προστατεύσουν τη δική τους ψυχική υγεία και να υποστηρίξουν τους γύρω τους. Το YAM δείχνει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα - ομάδες που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα έδειξαν σημαντικά μειωμένα επίπεδα μέτριας έως ακραίας κατάθλιψης και μειώσεις στις απόπειρες και τις ιδέες αυτοκτονίας.

Από τους Vladimir Carli και Camilla Wasserman

Η ψυχική υγεία εκτείνεται από τη συναισθηματική, ψυχολογική, κοινωνική ευημερία και όχι μόνο. Επηρεάζει το hοι άνθρωποι σκέφτονται, αισθάνονται και ενεργούν. Η ψυχική υγεία ενός ατόμου επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το άγχος, σχετίζεται με τους άλλους και κάνει επιλογές. Το συναισθηματικό, ιατρικό και οικονομικό κόστος για άτομα, κοινότητες και κοινωνίες που επηρεάζονται από προβλήματα ψυχικής υγείας είναι σημαντικό. Δυστυχώς, απαιτείται επαρκής υποστήριξη, ιδιαίτερα για τους νέους.

Μία από τις σοβαρές συνέπειες της ψυχικής ασθένειας είναι η αυτοκτονία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 15-29 ετών. Η απόπειρα αυτοκτονίας αφήνει το άτομο με ψυχολογικά σημάδια και κινδυνεύει από μεταγενέστερες απόπειρες αυτοκτονίας και θάνατο. Εκτείνοντας πέρα ​​από το άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο, οι επιπτώσεις στις οικογένειες, τους φίλους και την κοινότητα είναι βαθιές.

Το πώς σκέφτονται οι νέοι για την ψυχική υγεία επηρεάζει όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη δική τους κατάσταση στην οποία βρίσκονται και αναζητούν βοήθεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουν τους συνομηλίκους τους που περνούν δύσκολες στιγμές. Το στίγμα, η διάκριση, ο φόβος ή η ντροπή, η δυσπιστία στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τα ατομικά και πολιτισμικά πρότυπα και αφηγήσεις για την ψυχική υγεία μπορεί όλα να οδηγήσουν τους νέους να αποφεύγουν να ασχοληθούν με την ψυχική τους υγεία. Οι καθολικές πρωτοβουλίες που βασίζονται στο σχολείο με στόχο την προώθηση της ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, τη μείωση του στιγματισμού και την ενδυνάμωση των νέων να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη της ψυχικής ασθένειας στον γενικό πληθυσμό.

Εξοικονόμηση και ενδυνάμωση νέων ζωών στην Ευρώπη (SEYLE)

Η καλύτερη Εξοικονόμηση και Ενδυνάμωση των Νέων Ζωών στην Ευρώπη Το ερευνητικό πρόγραμμα (SEYLE) αξιολόγησε τρία σχολικά προγράμματα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σε μια μεγάλη τυχαία ελεγχόμενη δοκιμή πολλαπλών κέντρων, 168 σχολεία σε δέκα χώρες της ΕΕ σε αστικές και αγροτικές περιοχές τυχαιοποιήθηκαν για να συμμετάσχουν σε μία από τις τρεις παρεμβάσεις ή σε ομάδα ελέγχου. Συμμετείχαν συνολικά 11,110 μαθητές με μέσο όρο ηλικίας 14.9 από την Αυστρία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία.

Οι τρεις προσεγγίσεις αφορούσαν αντίστοιχα τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες στην ψυχική υγεία των νέων: σχολικό προσωπικό, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και τους ίδιους τους νέους. Χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα κατάρτισης θυρωρού, QPR (Question, Persuade, Refer) με εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό. Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας πραγματοποίησαν προβολές (Profscreen) για τον εντοπισμό των νέων σε κίνδυνο. Οι μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα Youth Aware of Mental Health (YAM).

Η μελέτη SEYLE έδειξε ότι η YAM ήταν επιτυχής στη σημαντική βελτίωση της ψυχικής υγείας σε σύγκριση με τις άλλες δύο προσεγγίσεις και την ομάδα ελέγχου. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι νέοι που συμμετείχαν στο YAM παρουσίασαν μείωση 50% σε νέες περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας και σοβαρού αυτοκτονικού ιδεασμού, ενώ οι νέες περιπτώσεις μέτριας και σοβαρής κατάθλιψης μειώθηκαν κατά περίπου 30% (Wasserman et al., 2015) Ε Το YAM δεν είναι μόνο μια αποτελεσματική, αλλά και μια οικονομικά αποδοτική σχολική παρέμβαση (Ahern et al., 2018).

Τι είναι το YAM;

Το πρόγραμμα YAM δημιουργήθηκε για νέους ηλικίας 13-17 ετών, καλώντας τους συμμετέχοντες να μάθουν και να συζητήσουν την ψυχική υγεία σε έναν χώρο χωρίς κρίση. Στο YAM, οι νέοι παίζουν διλήμματα ρόλων και καθημερινές κολλητικές καταστάσεις και συζητούν πώς αυτά τα κάνουν να αισθάνονται. Δίνεται έμφαση στην υποστήριξη από ομοτίμους και δίνονται πληροφορίες για το πού μπορεί να βρεθεί επαγγελματική βοήθεια εάν χρειαστεί.

Το YAM ξεκινά με ένα σύνολο παιδαγωγικού υλικού που περιλαμβάνει διαφάνειες, αφίσες και ένα φυλλάδιο για κάθε συμμετέχοντα που πρέπει να κρατήσει. Σε πέντε συνεδρίες σε διάστημα τριών εβδομάδων, οι φωνές των νέων βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι νέοι ακούγονται και οι εμπειρίες τους εκτιμώνται. Τα θέματα του παιχνιδιού ρόλων και της συζήτησης κυμαίνονται από σχέσεις με συνομηλίκους και ενήλικες, αλλαγές στη διάθεση, μέχρι θλίψη ή αντιμετώπιση αγχωτικής κατάστασης. Ως ομάδα, οι συμμετέχοντες σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να αισθανθούν αν βρεθούν αντιμέτωποι με τέτοια γεγονότα και συζητούν πώς να χειριστούν προκλητικές συνθήκες της πραγματικής ζωής. Οι παρόντες ενήλικες δεν τους δίνουν οδηγίες για το τι θεωρείται σωστό ή λάθος, επικίνδυνο ή υγιές. Ο στόχος δεν είναι να εντοπιστούν λύσεις που ταιριάζουν σε όλους. Αντ 'αυτού, η ομάδα εξετάζει πώς αισθάνονται διαφορετικά άτομα, τους πιθανούς λόγους για τις ενέργειές τους και τι είδους υποστήριξη μπορεί να χρειαστούν σε κάθε κατάσταση.

Το YAM δίνει έμφαση στην ενσυναίσθηση απέναντι στις εμπειρίες των άλλων και στηρίζει τους συνομηλίκους του, ενώ ενθαρρύνει τους νέους να ανταποκριθούν στις ανάγκες ψυχικής υγείας τους. Σε συνεντεύξεις με τη νεολαία μετά το YAM, οι νέοι έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στην υποστήριξη ενός φίλου που έχει ανάγκη (Wasserman et al., 2018). Υποδεικνύουν επίσης τη χρήση δεξιοτήτων και στρατηγικών που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος για να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν δυσμενείς περιστάσεις της ζωής. Mostσως το πιο σημαντικό, το YAM βοηθά τους νέους να αναγνωρίσουν την ανάγκη για υποστήριξη καθώς αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, μοιράζονται μαζί τους πληροφορίες επικοινωνίας με τις τοπικές επιλογές φροντίδας φυσικής και ψυχικής υγείας, καθώς και οργανώσεις που εξυπηρετούν τη νεολαία στις κοινότητές τους.

Συνεχής αξιολόγηση του YAM

Για να συνεχιστεί η διερεύνηση των επιπτώσεων του YAM, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια της Στοκχόλμης και πραγματοποιήθηκε από τις Υπηρεσίες Υγείας της Στοκχόλμης σε συνεργασία με το Karolinska Institutet. Με πρωταρχικό στόχο την προσαρμογή του YAM στο σουηδικό πλαίσιο και την αξιολόγηση των επιπτώσεών του, το έργο διερευνά επίσης πρόσθετα μέτρα αποτελεσμάτων, όπως δεξιότητες αντιμετώπισης, ενσυναίσθηση, συμπεριφορά αναζήτησης βοήθειας και κλίμα στην τάξη. Για την πρόσληψη 10,000 μαθητών συνολικά, όλα τα λύκεια της Στοκχόλμης κλήθηκαν να συμμετάσχουν και 150 σχολεία έγιναν δεκτά. Το έργο έχει σχεδιασμό λίστας αναμονής, που σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές που θα προσληφθούν θα συμμετάσχουν στο YAM.

YAM παγκοσμίως

Το YAM δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τη νεολαία παγκοσμίως. Στηριζόμενη σε κάθε ομάδα για να αναδείξει θέματα που είναι σημαντικά και σχετικά με αυτήν, η μέθοδος στοχεύει να είναι σχετική με τη νεολαία παγκοσμίως. Οι εφαρμογές και οι αξιολογήσεις του YAM συνεχίζονται σε όλη την Ευρώπη (Σουηδία, Αυστρία, Γαλλία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο), Αυστραλία, Ινδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100,000 νέοι έχουν συμμετάσχει στο YAM.

Το YAM διανέμεται παγκοσμίως μέσω μιας εταιρείας έρευνας και ανάπτυξης, Mental Health in Mind International AB (MHiM), μιας ΜΜΕ που ιδρύθηκε από τους ερευνητές του Ινστιτούτου Karolinska που ανέπτυξαν το πρόγραμμα με την υποστήριξη του Karolinska Institute Innovations. Το MHiM συνεργάζεται με τοπικούς νέους και επαγγελματίες νεολαίας κάθε φορά που το YAM μεταφέρεται σε μια νέα χώρα ή περιβάλλον, για να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα παραμένει κατάλληλο και ευαίσθητο στις τοπικές νεανικές ανάγκες.

Βλαντιμίρ Κάρλι
+ θέσεις

Ο Βλαντιμίρ Κάρλι είναι Ανώτερος Λέκτορας στην πρόληψη των αυτοκτονιών στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα στη Στοκχόλμη, Σουηδία. Χωρίζει το χρόνο του μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας στον τομέα της προαγωγής της ψυχικής υγείας και της πρόληψης των αυτοκτονιών.

Καμίλα Βάσερμαν
+ θέσεις

Η Camilla Wasserman είναι γιατρός στις Επιστήμες Υγείας με μεταπτυχιακό στην Ανθρωπολογία. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τη νεολαία και να υψώσει τις φωνές των νέων στην έρευνα και τις διδασκαλίες της για την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Μία απάντηση στο «Πρόγραμμα The Youth Aware of Mental Health (YAM): Προαγωγή Ψυχικής Υγείας με βάση το Σχολείο και Ενδυνάμωση των Νέων»

  1. Buenas tardes estoy en una unidad de salud local en El Salvador y me gustaría poder capacitarme como facilitador del programa YAM ya que me he informado en este artículo acerca de sus ventajas en la salud mental de los jóvenes, pues me en ocupo bastanado salud mental de la juventud local en un departamento o municipio.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο