Η σουηδική εμπειρία ανάπτυξης και εφαρμογής μιας εθνικής στρατηγικής για την ψυχική υγεία και προσπάθειες πρόληψης της αυτοκτονίας.

Η σουηδική κυβέρνηση εισήγαγε μια νέα εθνική στρατηγική για την ψυχική υγεία για την περίοδο 2016-2020. Εδώ, ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας συζητά τη σημασία της ανάλυσης και της διάδοσης δεδομένων για τις προσπάθειες προώθησης και πρόληψης και πώς θα λειτουργήσει για τη μείωση των αυτοκτονιών.

Από τις Johanna Ahnquist, Jenny Telander και Ida Erixon, Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας

Παρόλο που τα περισσότερα παιδιά και ενήλικες στη Σουηδία αναφέρουν ότι έχουν καλή υγεία, πολλά αναφέρουν επίσης επαναλαμβανόμενα ψυχικά και σωματικά προβλήματα όπως πονοκεφάλους, χαμηλή αίσθηση και δυσκολίες στον ύπνο. Τα κορίτσια αναφέρουν ψυχικά και σωματικά προβλήματα συχνότερα από τα αγόρια και οι γυναίκες έχουν προβλήματα πιο συχνά από τους άνδρες. Οι νέοι αναφέρουν ψυχοσωματικά προβλήματα συχνότερα από τους ηλικιωμένους. από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, τα αυτοαναφερόμενα ψυχικά και σωματικά προβλήματα έχουν αυξηθεί μεταξύ των μαθητών στη Σουηδία, κυρίως μεταξύ των κοριτσιών 13 και 15 ετών.

Για την αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής ασθένειας, η σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε μια νέα στρατηγική για τις εθνικές προσπάθειες για την ψυχική υγεία 2016-2020. Αυτή η στρατηγική βασίζεται σε πέντε τομείς εστίασης που προσδιορίζονται ως οι σημαντικότεροι για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών ασθενειών:

  1. Προσπάθειες πρόληψης και προώθησης
  2.  Προσβάσιμες πρώιμες παρεμβάσεις
  3. Εστίαση στις ευάλωτες ομάδες
  4. Συμμετοχή και δικαιώματα
  5. Οργάνωση και ηγεσία

Κάθε περιοχή εστίασης περιλαμβάνει άτομα όλων των ηλικιών - παιδιά, νέους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Ακριβώς όπως οι τομείς εστίασης αναπτύχθηκαν σε συνεργασία μεταξύ πολλών διαφορετικών ενδιαφερομένων, η κυβέρνηση τονίζει ότι όλες οι αναπτυξιακές εργασίες στον τομέα πρέπει να διεξάγονται ταυτόχρονα και συνεργατικά. Ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.

Ο Οργανισμός θα αναπτύξει φέτος εργασίες για την προώθηση της ψυχικής υγείας και την πρόληψη της ψυχικής ασθένειας σε ολόκληρο τον πληθυσμό σε εθνικό επίπεδο. Τα κύρια καθήκοντά μας περιλαμβάνουν τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση γνώσεων για την υποστήριξη της προαγωγής της υγείας και της προληπτικής εργασίας στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Μια σημαντική πτυχή είναι η παρακολούθηση της ανάπτυξης της ψυχικής υγείας, για παράδειγμα, με τη μορφή εθνικής έρευνας για τη δημόσια υγεία «Υγεία επί ίσοις όροις», την οποία πραγματοποιεί ο Οργανισμός κάθε χρόνο από το 2004. Παρακολούθηση της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι παράγοντες ο αντίκτυπος στην υγεία τους με την πάροδο του χρόνου είναι επίσης σημαντικά εργαλεία σε αυτήν την εργασία. Συμμετέχουμε στη μελέτη «Συμπεριφορά Υγείας σε Παιδιά Σχολικής ηλικίας» (HBSC), μια συνεργατική μελέτη του ΠΟΥ που εξετάζει τα πρότυπα υγείας μεταξύ των νέων ηλικίας 11, 13 και 15 ετών σε 44 χώρες στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ και τη Βόρεια Αμερική.

Στόχος της εργασίας μας με την παρακολούθηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης της ψυχικής υγείας είναι να παρέχουμε στους ενδιαφερόμενους μια ευρεία περιγραφή της κατάστασης της ψυχικής υγείας στη Σουηδία και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Σε ό, τι κάνουμε, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ομάδες του πληθυσμού με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν κακή υγεία.

Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι ο συνδυασμός αποτελεσμάτων από επιστημονική έρευνα με διαφορετικούς τύπους βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων στην περιοχή, τόσο εντός της υπηρεσίας όσο και με ερευνητές δημόσιας υγείας.

Οι κύριοι εταίροι και ενδιαφερόμενοι φορείς μας περιλαμβάνουν άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, περιφέρειες, συμβούλια νομών και δήμους. Διαδίδουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας στους περιφερειακούς και τοπικούς ομολόγους μας κυρίως μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά και με τη μορφή αναφορών και δελτίων πληροφοριών και άλλων στοχευμένων μορφών επικοινωνίας.

Πρόληψη αυτοκτονιών

Από διεθνής άποψη, το ποσοστό αυτοκτονιών της Σουηδίας είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο της ΕΕ και τα τελευταία 15 χρόνια ο αριθμός των αυτοκτονιών μειώθηκε κατά περίπου 20 τοις εκατό, σύμφωνα με μεγάλα τμήματα της ΕΕ. Ωστόσο, η θετική τάση δεν ισχύει για τους νέους και τους ενήλικες, όπου τα ποσοστά αυτοκτονιών ήταν στο ίδιο επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το 2008, το σουηδικό κοινοβούλιο αποφάσισε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη της αυτοκτονίας με εννέα στρατηγικούς τομείς δράσης για τη μείωση του αριθμού των αυτοκτονιών σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Από το 2015, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση να συντονίσει τις προσπάθειες στους εννέα τομείς του σχεδίου δράσης σε εθνικό επίπεδο. Η ευθύνη μας είναι:

  • ανάπτυξη του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών φορέων και των ενδιαφερομένων μερών που εργάζονται για την πρόληψη των αυτοκτονιών σε εθνικό επίπεδο
  • να αναπτύξουν τη δημιουργία γνώσης, τη συλλογή γνώσεων, τη διάδοση της γνώσης και την καθοδήγηση στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς

Έχουμε επίσης ευθύνη να παρακολουθούμε και να παρακολουθούμε τις εργασίες πρόληψης των αυτοκτονιών και να δημοσιεύουμε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Η πρώτη έκθεση αυτού του είδους δημοσιεύτηκε στις αρχές του 2017. Ακριβώς όπως στον τομέα της ψυχικής υγείας, η πρόληψη των αυτοκτονιών είναι μια συλλογική προσπάθεια και συνεργαζόμαστε με μια σειρά άλλων κυβερνητικών αρχών, οργανισμών, ΜΚΟ και ερευνητών στον τομέα για τη μείωση του αριθμός αυτοκτονιών στη Σουηδία.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο