Σεξουαλική Αγωγή-Μια ουσιαστική συμβολή στην υγεία και την ευημερία των νέων

Επιτεύγματα της εργασίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κέντρου για την Αγωγή Υγείας (BZgA) ως Συνεργαζόμενο Κέντρο για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία του ΠΟΥ

Το Συνεργαζόμενο Κέντρο για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία του ΠΟΥ, που ιδρύθηκε το 2003 στο BZgA, εξετάζει τα πρότυπα και τα πρότυπα για τη σεξουαλική εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά εγγράφων αναφοράς που καθορίζουν πρότυπα για τη σεξουαλική αγωγή, παρέχουν καθοδήγηση για την εφαρμογή και υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς. Πρόσφατες δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν μια συγκριτική μελέτη της σεξουαλικής εκπαίδευσης σε διαφορετικές χώρες και μια σειρά περιλήψεων πολιτικής που εξηγούν τα οφέλη της σχολικής σεξουαλικής εκπαίδευσης.

Από τη Nathalie Μπελορτζέι

Τι είναι η σεξουαλική αγωγήΑντλώντας από τις ευθύνες και την εμπειρία του στον τομέα[I], το Ομοσπονδιακό Κέντρο για την Αγωγή Υγείας (BZgA) έγινε ένα Συνεργαζόμενο Κέντρο ΠΟΥ (WHO CC) για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ το 2003, με έμφαση στη σεξουαλική εκπαίδευση. Η περιοχή καλύπτει 53 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008, μια ομάδα εργασίας ειδικών στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και σεξουαλική εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τη Σεξουαλική Αγωγή, ιδρύθηκε από το BZgA και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ (WHO RO) για την Ευρώπη για να υποστηρίξει το έργο του ΠΟΥ του ΠΟΥ στην προώθηση και ανάπτυξη της σεξουαλικής εκπαίδευσης, με σκοπό την επεξεργασία προτύπων για τη σεξουαλική εκπαίδευση στην περιοχή. Η ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών (WHO RO Europe, UNESCO, UNFPA, European Network of the International Planned Parenthood Federation IPPF EN), ακαδημαϊκούς, καθώς και εθνικές κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις από 11 χώρες σήμερα, κυρίως δυτικές και την ανατολική Ευρώπη. Όλες οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της ΠΟΥ του ΠΟΥ καθοδηγούνται και συντονίζονται από το BZgA.

Το 2018, σηματοδοτεί τη 10η επέτειο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Σεξουαλική Αγωγή και παρέχει έτσι την ευκαιρία να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στα ορόσημα και τα τελευταία αποτελέσματα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ στο BZgA.

Πρότυπα για τη σεξουαλική εκπαίδευση στην ΕυρώπηΠρότυπα για τη σεξουαλική αγωγή στην Ευρώπη - Ένα διάσημο έγγραφο αναφοράς που χρησιμοποιείται διεθνώς

Με την πρώτη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη Σεξουαλική Αγωγή στα τέλη του 2008 ξεκίνησε μια διαδικασία ανάπτυξης προτύπων για τη σεξουαλική εκπαίδευση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ. Εκείνη την εποχή, τεράστιες διαφορές στην κάλυψη, το περιεχόμενο και την ποιότητα της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην περιοχή, που καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή και ποικιλία χωρών, είχαν γίνει εμφανείς. Πολλές, κυρίως δυτικοευρωπαϊκές χώρες, είχαν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές ή ελάχιστα πρότυπα για τη σεξουαλική εκπαίδευση, αλλά δεν είχε γίνει καμία προσπάθεια να προταθούν πρότυπα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ. Το προβλεπόμενο έγγραφο σχετικά με τα πρότυπα για τη σεξουαλική εκπαίδευση προοριζόταν ως πρώτο βήμα για την κάλυψη αυτού του κενού για ολόκληρη την περιοχή.

Οδηγίες για την εφαρμογήΗ καλύτερη Πρότυπα που δημοσιεύθηκαν το 2010[II] να ορίσετε μια έννοια ολιστικής- ή ολοκληρωμένης- σεξουαλικής εκπαίδευσης, να περιγράψετε το σκεπτικό και να δώσετε το πλαίσιο (αρχές, αποτελέσματα, ομάδες-στόχους, συνεργάτες και απαιτήσεις παράδοσης) για τη σεξουαλική εκπαίδευση. Προσφέρουν επίσης μια συγκεκριμένη επισκόπηση των θεμάτων που πρέπει να συνεπάγεται η σεξουαλική εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με έξι ηλικιακές ομάδες. Το 2013 τα Πρότυπα συμπληρώθηκαν με τη δημοσίευση του Οδηγίες για την εφαρμογή που σκιαγραφεί τη διαδικασία για την ανάπτυξη ενός εθνικού προγράμματος σεξουαλικής εκπαίδευσης με βάση το σχολείο και παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής νέων ή βελτίωσης των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών σεξουαλικότητας.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το Πρότυπα και το Οδηγία έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν γίνει διεθνώς αναγνωρισμένο μέσο αναφοράς για την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας σεξουαλικής εκπαίδευσης στην περιοχή. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον 14 χώρες για την ανάπτυξη ή την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών για τη σεξουαλική εκπαίδευση ή/και για την υπεράσπιση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων.

Θέματα κατάρτισης: Ένα πλαίσιο βασικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σεξουαλικότηταςΠροώθηση ικανοτήτων και κατάρτιση εκπαιδευτικών για σεξουαλική αγωγή

Τον Δεκέμβριο του 2017, το Συνεργαζόμενο Κέντρο του ΠΟΥ δημοσίευσε ένα έγγραφο πλαίσιο για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της εφαρμογής προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτές σεξουαλικότητας ή τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων προγραμμάτων. Αυτή είναι η συνέχεια του έργου που ξεκίνησε με την ανάπτυξη του Πρότυπα και αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ικανότητες και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σεξουαλικότητας (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών) είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την αποδοχή της σεξουαλικής εκπαίδευσης.

Προς το παρόν, το εύρος και η ποιότητα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σεξουαλικότητας ποικίλλει ευρέως σε ολόκληρη την περιοχή. Από 25 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο λίγες έχουν ενσωματώσει την εκπαίδευση στη σεξουαλική αγωγή στα προγράμματα σπουδών κατάρτισης εκπαιδευτικών. Στις περισσότερες άλλες χώρες, η κατάρτιση πραγματοποιείται μόνο μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης, τα οποία συχνά καλύπτουν μόνο περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών. Γενικά, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ανάγκη για ενίσχυση και βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη σεξουαλική αγωγή.

Το νέο πλαίσιο Εκπαιδευτικά Θέματα[III] παρέχει απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα: καταδεικνύει γιατί η κατάρτιση για εκπαιδευτικούς σεξουαλικότητας είναι απαραίτητη για την παροχή υψηλής ποιότητας σεξουαλικής εκπαίδευσης. περιγράφει τι είδους ικανότητες (στάσεις/δεξιότητες/γνώσεις) πρέπει να έχουν ή να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί σεξουαλικότητας και παρέχει παραδείγματα προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς σεξουαλικότητας που υπάρχουν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή περιοχή του ΠΟΥ. Το έγγραφο πλαίσιο που είναι προς το παρόν δημοσιευμένο στα αγγλικά και τα ρωσικά θα μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες το 2018.

Πολιτική ΣύντομηΗ σημασία της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία

Η παροχή σεξουαλικής αγωγής στο σχολικό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την προσέγγιση μεγάλου αριθμού παιδιών πριν γίνουν σεξουαλικά ενεργά, ενώ προσφέρει μια κατάλληλη και ασφαλή δομή για μάθηση και υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης των μαθητών.

Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε σύντομες, συνοπτικές και τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της (σχολικής) σεξουαλικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις υπεράσπισης, η BZgA ξεκίνησε την ανάπτυξη μιας σειράς περιλήψεις πολιτικής αφιερωμένες στο θέμα. Αυτό έγινε στο πλαίσιο μιας κοινής συνεργασίας με τον ΠΟΥ WHO Europe και το Περιφερειακό Γραφείο Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA EECARO), με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη σεξουαλική αγωγή.

Πολιτική ΣύντομηΟι δύο πρώτες ενημερώσεις πολιτικής που δημοσιεύτηκε το 2015 απεικονίζουν το περιεχόμενο και τη σημασία της σεξουαλικής αγωγής και τονίζουν τις επιπτώσεις της στην (σεξουαλική και αναπαραγωγική) υγεία των νέων καθώς και στην ευημερία τους. Δύο ακόμη περιλήψεις πολιτικής δημοσιεύθηκαν στο τέλος του 2017[IV]: το πρώτο παρέχει μια επισκόπηση των σημαντικότερων βημάτων για την εισαγωγή (ή αναθεώρηση) των εθνικών προγραμμάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης εντός σχολείου, εστιάζοντας στην εφαρμογή τους. Το δεύτερο αφορά βασικές αρχές και απαραίτητους δεσμούς για αποτελεσματική, υψηλής ποιότητας σχολική σεξουαλική εκπαίδευση. Όλες οι περιλήψεις πολιτικής είναι διαθέσιμες τόσο στα αγγλικά όσο και στα ρωσικά.

Νέα συγκριτική ανάλυση της σεξουαλικής αγωγής σε 25 χώρες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας

Το 2016 και το 2017 πραγματοποιήθηκε μια αξιολόγηση της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία από το BZgA σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προγραμματισμένου Γονέα (IPPF EN). Η ΑΝΑΛΥΣΗ καλύπτει 25 επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ και παρέχει μια επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης και των πρόσφατων εξελίξεων της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην περιοχή.

Σεξουαλική Αγωγή στην Ευρώπη και την Κεντρική ΑσίαΑυτή η νέα έρευνα βασίζεται σε δύο προηγούμενες αλλά ξεχωριστές εκθέσεις των BZgA και IPPF EN το 2006. Προσφέρει ένα πιο εκτεταμένο δείγμα χωρών καθώς περιλαμβάνει χώρες από τη δυτική, βόρεια, κεντρική και ανατολική Ευρώπη καθώς και την κεντρική Ασία, γεγονός που την καθιστά αρκετά εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ. Βασίζεται περαιτέρω σε ένα εκτενές ερωτηματολόγιο που απάντησαν εμπειρογνώμονες τόσο κυβερνητικών όσο και μη κυβερνητικών ιδρυμάτων.

Η κατάσταση εφαρμογής της σεξουαλικής αγωγής εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ και ακόμη και εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ. Ωστόσο, η αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε καταδεικνύει επίσης την εξαιρετική πρόοδο που σημειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση των προγραμμάτων σπουδών σεξουαλικότητας σε επίσημα σχολικά περιβάλλοντα σε όλη την περιοχή. Στην πλειονότητα των χωρών που ερωτήθηκαν (21 στις 25), υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τη σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία. σε τέσσερις μόνο χώρες του ανατολικού και νοτιοανατολικού τμήματος της Ευρώπης, η σχολική σεξουαλική εκπαίδευση εξακολουθεί να απουσιάζει.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν με αφορμή ένα διεθνές συνέδριο για τη σεξουαλική εκπαίδευση που διοργανώθηκε από την BZgA στο Βερολίνο τον Μάιο του 2017[V]Ε Η εκδήλωση παρείχε χώρο για μια εντατική ανταλλαγή των τάσεων και της κατάστασης της σεξουαλικής αγωγής στις χώρες -στόχους και για τον εντοπισμό και τη συζήτηση προκλήσεων και μελλοντικών στρατηγικών που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη βελτίωση της σεξουαλικής εκπαίδευσης.

Τα τελικά αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης έχουν αναλυθεί σε μια ολοκληρωμένη έκθεση. Η έκθεση παρέχει μια περιφερειακή συγκριτική επισκόπηση της κατάστασης της σεξουαλικής εκπαίδευσης καθώς και συστάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Παρουσιάζει επίσης μεμονωμένα προφίλ για κάθε χώρα που μελετήθηκε. Επιπλέον, μια σειρά από 26 φύλλα πληροφοριών παρέχουν μια επισκόπηση των περιφερειακών και εθνικών εξελίξεων. Μια ρωσική έκδοση των εγγράφων θα κυκλοφορήσει επίσης κατά τη διάρκεια του 2018.

Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο ΠΟΥ του ΠΟΥ ελπίζει να προκαλέσει μια περαιτέρω συζήτηση καθώς και προόδους στην κάλυψη και την ποιότητα της σεξουαλικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, παρέχοντας παράλληλα χρήσιμα και δυνητικά μεταβιβάσιμα παραδείγματα ενδιαφέρουσων πρακτικών.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα από το Συνεργαζόμενο Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του ΠΟΥ στο BZgA για τον καθορισμό του πλαισίου και των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη και επέκταση υψηλής ποιότητας ολιστικής σεξουαλικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία.

Η ατζέντα του WHO CC για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει εστίαση στην κατάσταση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού - ειδικά των νέων με αναπηρία - όσον αφορά την πρόσβαση στη σεξουαλική εκπαίδευση. Το όραμα που διατυπώθηκε από το 2016 Σχέδιο δράσης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία του WHO RO για την Ευρώπη[VI] επικεντρώνεται στην επίτευξη του πλήρους δυναμικού της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και ευημερίας για όλους τους ανθρώπους. Αυτό περιλαμβάνει ρητά άτομα με αναπηρία. το σχέδιο δράσης καθορίζει για αυτούς τους στόχους της δημιουργίας μηχανισμών και της προώθησης εργαλείων για την παροχή ολοκληρωμένης σεξουαλικής εκπαίδευσης προσαρμοσμένης στην κατάστασή τους.

Σύμφωνα με αυτούς τους στόχους, η ΠΟΥ του ΠΟΥ θα διερευνήσει περαιτέρω την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ, καθώς και ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για αυτές τις ομάδες. Θα προωθήσει επίσης τη μεταφορά αυτής της γνώσης.


αναφορές

[I] Με βάση μια νομική εντολή, το BZgA είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη εννοιών, την επεξεργασία και τη διάδοση εθνικά ενιαίων μέτρων και υλικών για τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη σεξουαλική εκπαίδευση σε ολόκληρη τη χώρα από το 1992.

[II] Περιφερειακό Γραφείο Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη και Ομοσπονδιακό Κέντρο Εκπαίδευσης Υγείας (BZgA). Πρότυπα για τη σεξουαλική εκπαίδευση στην Ευρώπη: Ένα πλαίσιο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις αρχές εκπαίδευσης και υγείας και τους ειδικούς. Κολωνία, BZgA, 2010.

[III] Περιφερειακό Γραφείο ΠΟΥ για την Ευρώπη και Ομοσπονδιακό Κέντρο Αγωγής Υγείας (BZgA). Θέματα κατάρτισης: Ένα πλαίσιο για τις βασικές ικανότητες των εκπαιδευτικών σεξουαλικότητας. BZgA, Κολωνία, 2017.

[IV] Περιλήψεις πολιτικής 1 έως 4: Σύνοψη πολιτικής Νο. 1 "'Σεξουαλική εκπαίδευση: Τι είναι αυτό;' και Πολιτική Σύντομη Αρ. 2 «Σεξουαλική Αγωγή: Ποιος είναι ο αντίκτυπός της;» (σε συνεργασία με το WHO RO for Europe και UNFPA EECARO). Σύνοψη πολιτικής αρ. 3 «Εισαγωγή της σεξουαλικής εκπαίδευσης: Βασικά βήματα για τους υποστηρικτές στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία» και πολιτική σύνοψη αριθ. 4 «Γιατί πρέπει να παρέχεται σεξουαλική εκπαίδευση σε σχολικές ρυθμίσεις;» (σε συνεργασία με την UNFPA EECARO).

[V] Μια τεκμηρίωση του συνεδρίου διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bzga-whocc.de/en/international-conference-17/documentation/

[VI] Περιφερειακό Γραφείο ΠΟΥ για την Ευρώπη. Σχέδιο δράσης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία: προς την επίτευξη της ατζέντας του 2030 για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη - μην αφήνετε κανέναν πίσω. ΠΟΥ, 2016. Διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/322275/Action-plan-sexual-reproductive-health.pdf?ua=1

[VII] Βλέπε αναφορά των προτύπων BZgA-WHO στην υποσημείωση ii.

Nathalie Bélorgey
Ομοσπονδιακό Κέντρο Αγωγής Υγείας (Γερμανία) | + θέσεις

Nathalie Bélorgey είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου στη μονάδα διεθνών σχέσεων του Ομοσπονδιακού Κέντρου Αγωγής Υγείας (BZgA), υπεύθυνος για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Αυτή τη στιγμή συντονίζει τις δραστηριότητες του Συνεργαζόμενου Κέντρου ΠΟΥ για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία.

Το Ομοσπονδιακό Κέντρο Αγωγής Υγείας είναι ειδική αρχή στο χαρτοφυλάκιο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Υγείας που ιδρύθηκε το 1967, υπεύθυνο για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας σε εθνικό επίπεδο. Βρίσκεται στην Κολωνία της Γερμανίας.

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις δημοσιεύσεις του BZgA ως Συνεργαζόμενου Κέντρου ΠΟΥ για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.bzga-whocc.de/en/home/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο