Πώς οι καθαριστές αστικών κυριαρχούν στην κουλτούρα υγείας και ασφάλειας

Αστικές καθαρίστριες που εργάζονται

Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης: 5 πρακτικά

Το να διατηρούμε τις πόλεις μας καθαρές είναι μια ουσιαστική και δυνητικά επικίνδυνη δουλειά. Έγινε λανθασμένα, μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των καθαριστών, καθώς και στις κοινότητες στις οποίες εργάζονται. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης MUC για την υγεία συνεργάζεται με καθαριστές αστικών περιοχών για την ανάπτυξη πολιτισμών υγείας και ασφάλειας και εκπαίδευση για να διασφαλιστεί ότι όλοι προστατεύονται. Το Ινστιτούτο Prolepsis μας λέει πώς υποστηρίζουν την υγεία και την ασφάλεια για τους καθαριστές δρόμων και τους συναδέλφους τους.

Γράφτηκε από την Αικατερίνη Κανδυλιάρη και την Πάνια Καρνάκη από το Ινστιτούτο Prolepsis, Αθήνα

Προσδιορισμός της ανάγκης για δράση για την υγεία και την ασφάλεια

Οι ευρωπαίοι πολίτες, στις μέρες μας, παράγουν δισεκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων κάθε χρόνο στην ΕυρώπηΤο Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται και απορρίπτουν αυτά τα σκουπίδια εκθέτει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σε κινδύνους. Ταυτόχρονα, η συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων βοηθά να διατηρηθούν οι πόλεις μας καθαρές και μας προστατεύει από την εξάπλωση ασθενειών. Οι αστικές καθαρίστριες είναι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής1 που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των πόλεων καθαρά-ιδιαίτερα σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Τα αστικά απόβλητα είναι περίπλοκα επειδή αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο και πιο ποικίλο σύνολο κινδύνων από όλη τη διαχείριση των αποβλήτων. Η συλλογή απορριμμάτων και ο αστικός καθαρισμός εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διαφορετικές και επικίνδυνες συνθήκες2Το Επειδή η εργασιακή πίεση είναι υψηλή, είναι πιθανότερο να συμβούν ατυχήματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι αστικές καθαρίστριες είναι επιρρεπείς σε τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες. Η διεθνής έρευνα έχει καθορίσει καλά τις ανάγκες των δημοτικών αστικών καθαριστών. Ωστόσο, η εκπαίδευση για αυτούς τους εργαζόμενους είναι περιορισμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και οι κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης μεταξύ των εργαζομένων συνδέονται με μεγάλο αριθμό τραυματισμών και εργατικών ατυχημάτων3.

Το έργο «Εκπαίδευση MUC για την υγεία»

Το σεμινάριο Πρόγραμμα εκπαίδευσης MUC για την υγεία βελτιώνει την υγεία και την ευημερία των αστικών καθαριστικών ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση και τη γνώση σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Μέσω δραστηριοτήτων συνδημιουργίας και συμμετοχικής έρευνας, το έργο εξετάζει τα μονοπάτια σταδιοδρομίας και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των αστικών καθαριστριών. Στοχεύει να:

 • Αναπτύξτε ένα διαδραστικό πρόγραμμα σπουδών που αντανακλά τις συγκεκριμένες ανάγκες των αστικών καθαριστριών και των προϊσταμένων τους.
 • Αυξήστε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να εντοπίσετε και να ελέγξετε τους επαγγελματικούς κινδύνους, να εμπνεύσετε τη συμμετοχή και να οικοδομήσετε την κυριότητα στην κουλτούρα ασφάλειας.
 • Δημιουργήστε κανάλια επικοινωνίας για την αναφορά κινδύνων.
 • Διαμορφώστε την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα για να προσαρμοστούν στις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών για τους επαγγελματίες υγείας και ασφάλειας.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης MUC για την υγεία υποστηρίζει την υγεία και την ασφάλεια των αστικών καθαριστικών αστικών περιοχών, σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης MUC για την υγεία θα διαρκέσει τρία χρόνια, από τις αρχές του 2020 έως το τέλος του 2023. Το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί το έργο. Η εκπαίδευση MUC για την υγεία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Ανάπτυξης και Προορισμού της Αθήνας (Ελλάδα), συντονίζει το έργο και συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Prolepsis (Ελλάδα), το CSI Center for Social Innovation (Κύπρος), το IKM Pro (Πολωνία), τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας (Βουλγαρία) και Δήμος Andrano (Ιταλία)

Η σαφής ανάγκη για εκπαίδευση για την υγεία και την ασφάλεια των αστικών καθαριστών

Κατά τους πρώτους μήνες του έργου, η κοινοπραξία επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός χάρτη ευκαιριών κατάρτισης, προκλήσεων και αναγκών στην Ευρώπη σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΕΑΥ) για τα αστικά καθαριστικά. Αυτή η χαρτογράφηση περιελάμβανε εκτεταμένη επιτραπέζια έρευνα καθώς και συμμετοχική έρευνα. Τώρα οργανώνουμε ομάδες εστίασης στις χώρες του έργου, στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι MUC, επόπτες MUC, ανώτερο διοικητικό προσωπικό, μέλη επιτροπών ΕΑΥ και επαγγελματίες επαγγελματίες.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς κατάρτισης για πρακτικές και αρχές ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι στο MUC καθώς και οι επόπτες τους φαίνεται να ανησυχούν για την προβληματική χρήση προστατευτικού εξοπλισμού καθώς και για την έλλειψη γνώσης σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ένας εργαζόμενος είπε "Η υγεία και η ασφάλεια είναι ένα θέμα που με απασχολεί καθημερινά κατά τη διάρκεια της εργασίας μου" και ένας άλλος "Πρέπει να υπάρχει τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων”. Η ανάγκη για ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους αστικούς καθαριστές είναι σαφής.

Καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγεία και την ασφάλεια των αστικών καθαριστώνΛογότυπο έργου υγείας και ασφάλειας MUC Municible Urban Cleaners

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων του MUC, θα αναπτύξουμε διαδραστική ψηφιακή εκπαίδευση με πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η ικανότητα των συμμετεχόντων σε θέματα υγείας και ασφάλειας-ειδικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, όπως η πανδημία COVID-19. Ο τελικός στόχος του έργου είναι:

 • Να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των Δημοτικών Αστικών Καθαριστριών.
 • Παρακινήστε τη συμμετοχή των εργαζομένων.
 • Χτίστε την ιδιοκτησία στην κουλτούρα ασφάλειας.

Το ακριβές περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας και την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες στα έργα, αλλά αναμένουμε να συμπεριλάβουμε ενότητες σχετικά με:

 • Λοιμώδεις ασθένειες (συμπεριλαμβανομένου του COVID-19) και χημικοί κίνδυνοι.
 • Σωστή χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
 • Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, πρώτων βοηθειών και διαχείρισης τραυματισμών στο χώρο εργασίας.
 • Συνεργασία με επαγγελματίες επαγγελματίες και συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα προγράμματα εμβολιασμού και ελέγχου.
 • Ενδυνάμωση ψυχικής υγείας.
 • Οι συνεργατικές δραστηριότητες θα διασφαλίσουν ότι η αναπτυγμένη εκπαίδευση καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου κοινού, μεγιστοποιώντας τα αναμενόμενα οφέλη.

Ο αντίκτυπος

Η κατάρτιση MUC για την υγεία θα πρέπει να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αστικές καθαρίστριες, και ως εκ τούτου να τους βοηθήσει να εκτελέσουν το έργο τους με τρόπο ασφαλέστερο για αυτούς, τους συναδέλφους τους και το ευρύ κοινό. Πιστεύουμε ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη για την υγεία και την ευημερία τόσο των αστικών καθαριστικών όσο και της ευρύτερης κοινότητας.

Για να μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα του έργου, επισκεφθείτε muc-trainingforhealth.eu

αναφορές

 1. van Kampen, V., Hoffmeyer, F., Seifert, C., Brüning, T., and Bünger, J. (2020). Κίνδυνοι για την υγεία των καθαριστών οδών - μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που εξετάζει πρακτικές πρόληψης στο χώρο εργασίας. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 33 (6), σελ.701-732. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01576
 2. OSHA (Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) (2021). Προστασία των εργαζομένων: Οδηγίες για τον μετριασμό και την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19 στο χώρο εργασίας. Διατίθεται σε: https://www.osha.gov/coronavirus/safework
 3. EU-OSHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία) (2014). Προτεραιότητες για την έρευνα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στην Ευρώπη: 2013-2020. Διατίθεται σε: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
Πάνια Καρνάκη
+ θέσεις

Η Πάνια Καρνάκη είναι Διευθύντρια Ευρωπαϊκών και Διεθνών έργων στο Ινστιτούτο Prolepsis. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην υγεία των ευάλωτων πληθυσμών και τις ανισότητες στην υγεία. Το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί μια σειρά από διαφορετικά έργα που αφορούν την υγεία των μεταναστών/προσφύγων. 

πορτρέτο της Αικατερίνης Κανδυλιάρη
Αικατερίνη Κανδυλιάρη
+ θέσεις

Η Αικατερίνη Κανδυλιάρη είναι Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Prolepsis και μεταδιδακτορικός μελετητής στην Ελλάδα. Συμμετέχει στην υλοποίηση πολλών διαφορετικών έργων σχετικά με την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *