Πρόγραμμα HiNEWS: Ανισότητες στην υγεία στα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας.

Πόσο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα φωτίζουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη.

Πώς και γιατί οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και τις μη μεταδοτικές ασθένειες (ΜΚΔ) ποικίλλουν μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών πρόνοιας; Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που παρακινούν το έργο του έργου HiNEWS.

Από τους Clare Bambra, Terje A. Eikemo και Mirza Balaj (εξ ονόματος της ομάδας HiNEWS)

Η κοινοπραξία του έργου δημοσίευσε πρόσφατα ένα ειδικό συμπλήρωμα 16 δημοσιεύσεων στο Ευρωπαϊκή Εφημερίδα της Δημόσιας Υγείας που παρουσιάζει αποτελέσματα από τις πρώτες αναλύσεις μιας νέας πηγής δεδομένων για την υγεία των ευρωπαϊκών πληθυσμών: η περιστρεφόμενη ενότητα European Social Survey (ESS) για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας. Η ενότητα υγείας του ESS αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για διακρατικές συγκρίσεις κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία, επειδή περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα από 20 ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ, καθώς και ένα ευρύ φάσμα υγείας (συμπεριλαμβανομένων των μη μεταδοτικών ασθενειών-NCDs), αξιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης , και κοινωνικά και συμπεριφορικά καθοριστικά μέτρα. Σε αντίθεση με άλλες πηγές δεδομένων για την υγεία των ευρωπαϊκών πληθυσμών, όπως η Έρευνα Υγείας και Συνταξιοδότησης (SHARE) ή τα δεδομένα θνησιμότητας που καλύπτουν μόνο μία πόλη ή περιοχή, τα δεδομένα υγείας του ESS παρέχουν αντιπροσωπευτικά δείγματα εθνικού πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο. Τα δεδομένα του ESS επιτρέπουν έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση των ανισοτήτων υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη από ό, τι ήταν δυνατό πριν.

Τα 16 άρθρα που αποτελούν το συμπλήρωμα χρησιμοποιούν τα νέα δεδομένα του ESS για την αντιμετώπιση ερωτήσεων σχετικά με την κατανομή της υγείας σε ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Σε αυτό το άρθρο επισημαίνουμε τα πιο σημαντικά αποτελέσματα από το συμπλήρωμα. η διακρατική διακύμανση του επιπέδου και των προτύπων ανισοτήτων στην υγεία, ότι η επικίνδυνη συμπεριφορά από μόνη της δεν εξηγεί διαφορές στα αποτελέσματα μεταξύ των εκπαιδευτικών ομάδων και ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ποικίλλει ανάλογα με την ομάδα.

Το πρώτο θέμα που επισημαίνεται στο συμπλήρωμα αφορά διακρατική μεταβλητότητα στο μέγεθος και το πρότυπο των ανισοτήτων στον τομέα της υγείαςΕ Για παράδειγμα, οι χρόνιες παθήσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές χώρες με ποσοστά που κυμαίνονται από 45% έως 92% του πληθυσμού. Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των φύλων στην εμπειρία των ΜΚΔ είναι οι ίδιες πολύ μεταβλητές σε εθνικά πλαίσια. Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια στη γεωγραφική κατανομή των ΜΚΔ στις υποπεριοχές των ευρωπαϊκών χωρών-οι περιφερειακές ανισότητες στην υγεία είναι οι χαμηλότερες στη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία και υψηλότερες στη Γερμανία. Διαπιστώσαμε επίσης σημαντική διακρατική ετερογένεια στις εκπαιδευτικές και εργασιακές ανισότητες στην εμπειρία των ΜΚΔ-οι ανισότητες σε ορισμένα ΜΕΝ διαπιστώθηκαν ότι είναι οι μεγαλύτερες στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Εξετάσαμε επίσης την υγεία των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη και βρήκε ισχυρή υποστήριξη για μια «επίδραση υγιούς μετανάστης».

Το δεύτερο θέμα αφορά τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία και τις ανισότητες στην υγεία. Βρήκαμε ισχυρές σχέσεις μεταξύ συμπεριφορών υγείας και σωματικής και ψυχικής υγείας, αλλά τα πρότυπα έκθεσης σε αυτούς τους κινδύνους συμπεριφοράς ποικίλλουν σημαντικά σε εθνικό επίπεδο, όπως και οι επιπτώσεις τους. Ομοίως, η εξέταση της εμπλοκής σε επικίνδυνες συμπεριφορές δείχνει ότι οι καλύτερα μορφωμένοι άνθρωποι ακολουθούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής από τους λιγότερο μορφωμένους, με εξαίρεση την κατανάλωση αλκοόλ. Ωστόσο, η ανάλυση διαπίστωσε ότι οι παράγοντες συμπεριφοράς ήταν λιγότερο σημαντικοί στην εξήγηση των ανισοτήτων υγείας στις περισσότερες χώρες, σε σύγκριση με τους επαγγελματικούς παράγοντες και τις συνθήκες διαβίωσης. Η επικίνδυνη συμπεριφορά για την υγεία από μόνη της δεν επαρκεί για να εξηγήσει γιατί οι ανώτερες εκπαιδευτικές ομάδες αναφέρουν καλύτερη υγεία από τις ομάδες χαμηλότερης εκπαίδευσηςΕ Ένα βασικό αποτέλεσμα από άρθρα που εξετάζουν καθοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη είναι ότι είναι ομοιόμορφο αν και η κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης είναι καθολική σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας, η κατανομή της πρόσβασης ποικίλλει ανά κοινωνική ομάδα.

Το ειδικό συμπλήρωμα EJPH προτείνει ότι τα συμβατικά μοντέλα εξήγησης της διακύμανσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη μπορεί να είναι περιορισμένα και η μελλοντική έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει νέους δρόμους, όπως αυτούς που προσφέρονται με μια πιο θεσμική προσέγγιση. Η ομάδα του HiNEWS θα προωθήσει αυτόν τον τύπο έρευνας το επόμενο έτος.

Σχετικά με το HiNews

Το έργο HiNEWS-Ανισότητες υγείας στα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας-χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) στο πρόγραμμα Welfare State Futures (αναφορά επιχορήγησης: 462-14-110).

Το HiNEWS είναι ένα έργο πολλαπλών χωρών που χρηματοδοτείται από τη NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe. Ηγείται οι καθηγητές Clare Bambra (Newcastle University, UK), Prof Terje A. Eikemo (Norwegian University of Science and Technology Trondheim, Norway) ), Καθηγητής Claus Wendt (Πανεπιστήμιο Siegen, Γερμανία), Dr Tim Huijts (University of York, UK) και καθηγητής Jason Beckfield (Πανεπιστήμιο Harvard, ΗΠΑ).

Καθηγήτρια Clare Bambra
+ θέσεις

Η Clare είναι καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Newcastle και Project Lead του έργου HiNEWS.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο