Υγιεινή και ενεργή γήρανση: κοιτάζοντας μέσα από έναν οικονομικό φακό

Το βελτιωμένο προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη αποτελεί θρίαμβο για τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Αλλά έχει επίσης οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές στην ηλικιακή δομή των πληθυσμών. Αυτό έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με το μικρότερο ποσοστό των πληθυσμών που θα εργάζονται, τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, την οικονομική προσιτότητα των συντάξεων και το κόστος και την παροχή υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης (Cylus et al., 2019a)

Τα οφέλη της προαγωγής της υγείας

Ενώ η γήρανση φέρνει προκλήσεις, η πιο προσεκτική ανάλυση δείχνει ότι, με κατάλληλες πολιτικές, οι χώρες θα είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν. Ευτυχώς σε επίπεδο πληθυσμού, η γήρανση –δηλαδή η αλλαγή στο ηλικιακό μείγμα του πληθυσμού– είναι μια αργή διαδικασία και έχουμε χρόνο να προγραμματίσουμε. Υπάρχουν εργαλεία (π.χ., ο προσομοιωτής PASH του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων Υγείας και Πολιτικών) που επιτρέπουν στις χώρες να προβλέπουν μελλοντικές δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και τα έσοδα που απαιτούνται για την πληρωμή των αναγκών περίθαλψης, και που επιτρέπουν σε κάποιον να διερευνήσει τις επιπτώσεις διαφορετικών πολιτικών (European Observatory on Health Systems and Policies, 2022· Cylus et al., 2022). Ο προσομοιωτής PASH έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη συζητήσεων πολιτικής στην Ευρώπη καθώς και εκτός της περιοχής (Normand et al., 2022).

Αν και τα στοιχεία σχετικά με το εάν οι άνθρωποι γερνούν με καλύτερη ή χειρότερη υγεία από ό,τι είχαν στις προηγούμενες γενιές είναι μικτά, υπάρχουν καλά στοιχεία ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία και την ανεξαρτησία σε άτομα όλων των ηλικιών (Rechel et al., 2020). Η προαγωγή της υγείας έχει αποδειχθεί ότι είναι οικονομικά αποδοτική όσον αφορά τη μείωση των αναγκών και του κόστους περίθαλψης και οι πολιτικές που βοηθούν τους ανθρώπους να παραμείνουν ενεργοί μπορούν να βελτιώσουν την υγεία. Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται για όλους, αλλά ήταν ιδιαίτερα γρήγορο στους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό των ηλικιωμένων που ζουν ως ζευγάρια έχει αυξηθεί. Τα νοικοκυριά δύο ατόμων τείνουν να είναι πιο βιώσιμα και να χρειάζονται λιγότερη φροντίδα.

Η προαγωγή της υγείας έχει αποδειχθεί ότι είναι οικονομικά αποδοτική όσον αφορά τη μείωση των αναγκών και του κόστους περίθαλψης και οι πολιτικές που βοηθούν τους ανθρώπους να παραμείνουν ενεργοί μπορούν να βελτιώσουν την υγεία. 

©Φωτογραφία του Maick Maciel στο Unsplash
©Φωτογραφία του Maick Maciel στο Unsplash

Ξεκλείδωμα πόρων

Μια ανησυχία που εκφράζεται συχνά είναι ότι θα υπάρξουν λιγότεροι εργαζόμενοι και περισσότεροι άνθρωποι που δεν εργάζονται (Avendano and Cylus, 2019). Αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονομία καθώς και στα δημόσια οικονομικά και ενδεχομένως στο σύστημα υγείας, εάν χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό μέσω κοινωνικών εισφορών που συνδέονται με την αγορά εργασίας (Cylus et al., 2019b). Δείκτες όπως η αναλογία υποστήριξης των ηλικιωμένων μπορεί να είναι πολύ παραπλανητικοί. Οι προβολές δείχνουν ότι, ενώ οι αριθμοί άνω των 65 θα αυξηθούν στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού με αναπηρίες θα παραμείνει αρκετά σταθερό. Οι υγιείς ηλικιωμένοι μπορούν να είναι πολύ παραγωγικοί τόσο σε αμειβόμενη όσο και σε μη αμειβόμενη εργασία. Προηγούμενα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας είναι συνήθως λιγότερο παραγωγικοί, αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει πλέον καθώς η ανάγκη για σωματική δύναμη έχει μειωθεί. Ενώ μερικοί άνθρωποι επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν και όσοι συνεχίζουν να εργάζονται σε ανεκπλήρωτες θέσεις εργασίας τείνουν να έχουν χειρότερη υγεία, εκείνοι των οποίων οι δουλειές ικανοποιούν παραμένουν παραγωγικοί, κερδίζουν οφέλη από τη συνέχιση της εργασίας και φαίνεται να απολαμβάνουν καλύτερη υγεία. Αυτό υποδηλώνει ότι ο καλύτερος σχεδιασμός ρόλων για τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους μπορεί να ξεκλειδώσει έναν χρήσιμο πόρο.

Πολλοί ηλικιωμένοι συνεισφέρουν σημαντικά ως εθελοντές, κάνοντας απλήρωτη εργασία. Αποτελούν βασικό πόρο για τη φροντίδα των εγγονών επιτρέποντας στα ενήλικα παιδιά να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό. Αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή μη αμειβόμενης φροντίδας για άλλους ηλικιωμένους και αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους για την υποστήριξη της επίσημης παροχής υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης.

Κόστος υγειονομικής περίθαλψης

Μια άλλη ανησυχία είναι η φαινομενικά αναπόφευκτη αύξηση του μελλοντικού κόστους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό δεν είναι ούτε αναπόφευκτο ούτε μη διαχειρίσιμο (Williams et al., 2019). Είναι κάτι σαν μύθος ότι η γήρανση οδηγεί σε αύξηση του κόστους.  Η αύξηση των προσδοκιών σε όλες τις ηλικίες, η αυξημένη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών παρεμβάσεων και οι επιλογές πολιτικής είναι όλα πιο σημαντικά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινομενικό υψηλό κόστος της φροντίδας των ηλικιωμένων είναι πραγματικά το υψηλό κόστος της φροντίδας στο τέλος της ζωής μας, και ο καθένας μας πεθαίνει μόνο μία φορά (Normand et al., 2021). Υψηλό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής επιβαρύνει ένα πολύ μικρό ποσοστό θανόντων. Μελέτες έχουν δείξει ότι η προσεκτική αξιολόγηση των αναγκών και η υποστήριξη για καλύτερες επιλογές βελτιώνουν την εμπειρία στο τέλος της ζωής και μπορούν να μειώσουν το κόστος. Επίσης, το κόστος στο τέλος της ζωής είναι χαμηλότερο στους ηλικιωμένους αποθανόντες, επομένως η στροφή σε άτομα που πεθαίνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες θα πρέπει να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος στο τέλος της ζωής. Οι χώρες μπορεί να επιλέξουν να δαπανήσουν περισσότερα για την υγειονομική περίθαλψη, αλλά η γήρανση θα παίξει, το πολύ, μικρό ρόλο.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι είναι πιθανό να υπάρξει μεγάλη (ανάλογη) αύξηση στο κόστος της μακροχρόνιας περίθαλψης. Αυτά έχουν αποδειχθεί ότι αυξάνονται με την ηλικία. Ωστόσο, το τρέχον μερίδιο του ΑΕΠ στη μακροχρόνια φροντίδα είναι χαμηλό, επομένως η υψηλή αναλογική αύξηση αντιπροσωπεύει μια μέτρια απόλυτη αύξηση.  Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή σε πολλές χώρες η παροχή πιο αποτελεσματικής μακροχρόνιας περίθαλψης, με περισσότερη αποκατάσταση, περισσότερη υποστήριξη για ανεξάρτητη διαβίωση και λιγότερη εξάρτηση από την ιδρυματική περίθαλψη.

Ένας οικονομικός φακός

Παρά την κοινή άποψη της γήρανσης ως δημογραφικής βόμβας, τα στοιχεία υποδηλώνουν μια πιο περίπλοκη ιστορία (Greer et al., 2022). Η εφαρμογή οικονομικού φακού για τη γήρανση του πληθυσμού αποκαλύπτει ορισμένες προκλήσεις, αλλά και κάποιες ευκαιρίες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ηλικιωμένοι αποτελούν πόρο και όχι κόστος, και με τις σωστές πολιτικές μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην αμειβόμενη όσο και στη μη αμειβόμενη εργασία. Σε κάποιο βαθμό αυτό μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό. Οποιεσδήποτε αυξήσεις στο κόστος περίθαλψης που σχετίζεται με τη γήρανση θα είναι αργές και αρκετά μέτριες ώστε να είναι διαχειρίσιμες.

©Φωτογραφία Marek για Pexel
©Φωτογραφία Marek για Pexel

Η εφαρμογή οικονομικού φακού για τη γήρανση του πληθυσμού αποκαλύπτει ορισμένες προκλήσεις, αλλά και κάποιες ευκαιρίες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ηλικιωμένοι αποτελούν πόρο και όχι κόστος, και με τις σωστές πολιτικές μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην αμειβόμενη όσο και στη μη αμειβόμενη εργασία. 

 

  1. Avendano M, Cylus J. 2019. Εργασία σε μεγαλύτερες ηλικίες: Γιατί είναι σημαντικό, πώς επηρεάζει την υγεία και τις επιλογές πολιτικής για την υποστήριξη της ικανότητας υγείας για εργασία.  Η Σειρά οικονομικά της υγιούς και ενεργού γήρανσης. Κοπεγχάγη (Δανία): Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2019 (ενεργεί ως οργανισμός υποδοχής και γραμματεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας). Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/working-at-older-ages-why-it-s-important-how-it-affects-health-and-the-policy-options-to-support-health-capacity-for-work-study
  2. Cylus J, Figueras J, Normand C. 2019a. Η γήρανση του πληθυσμού θα σημάνει το τέλος του κράτους πρόνοιας; Ανασκόπηση αποδεικτικών στοιχείων και επιλογών πολιτικής. Η Σειρά οικονομικά της υγιούς και ενεργού γήρανσης. Κοπεγχάγη (Δανία): Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2019 (ενεργεί ως οργανισμός υποδοχής και γραμματεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας). Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/will-population-ageing-spell-the-end-of-the-welfare-state-a-review-of-evidence-and-policy-options-study
  3. Cylus J, Roubal T, Ong P, Barber S. 2019β. Βιώσιμη χρηματοδότηση της υγείας με γήρανση του πληθυσμού: Επιπτώσεις διαφορετικών μηχανισμών άντλησης εσόδων και επιλογών πολιτικής. Η Σειρά οικονομικά της υγιούς και ενεργού γήρανσης. Κοπεγχάγη (Δανία): Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2019 (ενεργεί ως οργανισμός υποδοχής και γραμματεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας). Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/sustainable-health-financing-with-an-ageing-population-implications-of-different-revenue-raising-mechanisms-and-policy-options-study
  4. Cylus J, Williams GA, Carrino L, Roubal T, Barber S. 2022. Πληθυσμιακή γήρανση και χρηματοδότηση της υγείας: Μια μέθοδος για την πρόβλεψη των δύο όψεων του ίδιου νομίσματος. Πολιτική Υγείας 126 (12): 1226 1232-. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2022.10.004
  5. Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας. 2022. PASH (Population Aging Financial Sustainability gap for Health systems) Simulator. Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/themes/observatory-programmes/health-and-economy/population-ageing-financial-sustainability-gap-for-health-systems-simulator
  6. Greer SL, Lynch J, Reeves A, Falkenbach M, Gingrich J, Cylus J, Bambra C. Γήρανση και υγεία: η πολιτική της καλύτερης γήρανσης. Figueras J, McKee M, Mossialos M, Busse R (επιμ.) Cambridge: Cambridge University Press. Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/m/ageing-and-health-the-politics-of-better-policies
  7. Normand C, Williams GA, Cylus J. 2022. Οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού για τη χρηματοδότηση της υγείας στην περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού: Διερεύνηση μελλοντικών σεναρίων και επιλογών πολιτικής για επιλεγμένες χώρες χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή PASH. Τα οικονομικά της υγιούς και ενεργού γήρανσης σειρά Νέα στοιχεία για την περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2022 (που ενεργεί ως οργανισμός υποδοχής και γραμματεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας). Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/the-implications-of-population-ageing-for-health-financing-in-the-western-pacific-region-exploring-future-scenarios-and-policy-options-for-selected-countries-using-the-pash-simulator
  8. Normand C, May P, Johnston B, Cylus J. 2021. Υγεία και κοινωνική φροντίδα κοντά στο τέλος της ζωής: μπορούν οι πολιτικές να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα; Η Σειρά οικονομικά της υγιούς και ενεργού γήρανσης. Κοπεγχάγη (Δανία): Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2021 (ενεργεί ως οργανισμός υποδοχής και γραμματεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας). Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-and-social-care-near-the-end-of-life-can-policies-reduce-costs-and-improve-outcomes
  9. Rechel B, Jagger C, McKee M. 2020. Ζείτε περισσότερο, αλλά με καλύτερη ή χειρότερη υγεία; Η Σειρά οικονομικά της υγιούς και ενεργού γήρανσης. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2019 (που ενεργεί ως οργανισμός υποδοχής και γραμματεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας). 2020. Διαθέσιμο στο: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/living-longer-but-in-better-or-worse-health
  10. Williams G, Cylus J, Roubal T, Ong P, Barber S. 2019. Βιώσιμη χρηματοδότηση υγείας με γήρανση του πληθυσμού: θα οδηγήσει η γήρανση του πληθυσμού σε ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών για την υγεία; Η Σειρά οικονομικά της υγιούς και ενεργού γήρανσης. Κοπεγχάγη (Δανία): Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2019 (ενεργεί ως οργανισμός υποδοχής και γραμματεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας). Διαθέσιμο σε: https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/sustainable-health-financing-with-an-ageing-population-will-population-ageing-lead-to-uncontrolled-health-expenditure-growth
Τσαρλς Νορμανδία
Καθηγητής Οικονομικών Ανακουφιστικής Φροντίδας και Αποκατάστασης | + θέσεις

Ο Charles Normand είναι καθηγητής Οικονομικών Ανακουφιστικής Φροντίδας και Αποκατάστασης στο Ινστιτούτο Cicely Saunders στο King's College του Λονδίνου, Ομότιμος Καθηγητής στο Trinity College του Δουβλίνου και επίτιμος καθηγητής στα Οικονομικά της Υγείας στο London School of Hygiene and Tropical Medicine. Τα κύρια τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης και τα οικονομικά της γήρανσης και την παρηγορητική φροντίδα και τη φροντίδα στο τέλος της ζωής. Έχει εργαστεί σε μια σειρά μελετών σχετικά με τις οικονομικές και υγειονομικές οικονομικές πτυχές της γήρανσης στην Ιρλανδία. Έχει συνεργαστεί για πολλά χρόνια με τον ΠΟΥ και με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας και επί του παρόντος συνηγορεί ένα πρόγραμμα εργασίας για τη γήρανση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα. Πρόσφατα συνέγραψε την ενημέρωση πολιτικής του Παρατηρητηρίου σχετικά με τη φροντίδα στο τέλος της ζωής και την επικείμενη σύντομη ενημέρωση για τη γήρανση και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης για το Περιφερειακό Γραφείο Δυτικού Ειρηνικού.

Τζέμα Γουίλιαμς
Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συστημάτων και Πολιτικών Υγείας | + θέσεις

Η Gemma είναι μέλος του κόμβου του Παρατηρητηρίου στο Λονδίνο και εδρεύει στο London School of Economics and Political Science.

Διεξάγει συγκριτική έρευνα συστημάτων υγείας, εστιάζοντας κυρίως στο εργατικό δυναμικό της υγείας, την πολιτική χρηματοδότησης της υγείας, τις ανισότητες στην υγεία, την υγιή γήρανση, την ψηφιακή υγεία και τη μετανάστευση και την υγεία.

Τζόναθαν Σάιλους
Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συστημάτων και Πολιτικής Υγείας (London Hubs) | + θέσεις

Ο Jon Cylus είναι επικεφαλής των κόμβων του Παρατηρητηρίου του Λονδίνου που εδρεύει τόσο στο London School of Economics, όπου είναι Ανώτερος Ερευνητής, όσο και στο London School of Hygiene and Tropical Medicine, όπου είναι Επίτιμος Ερευνητής.

Η κύρια έρευνά του είναι στα συστήματα υγείας, εστιάζοντας κυρίως στην πολιτική χρηματοδότησης της υγείας, στην οικονομία της υγείας και στην απόδοση του συστήματος υγείας, καθώς και στα οικονομικά της γήρανσης του πληθυσμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *


Η περίοδος επαλήθευσης reCAPTCHA έχει λήξει. Επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο