Τελικό Συνέδριο Equity Action

Το τελικό συνέδριο της Equity Action θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, στις 23 Ιανουαρίου 2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμπειρογνώμονες για ανισότητες στην υγεία, αξιωματούχοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από κράτη μέλη και ΕΕ, μια σειρά βασικών ενδιαφερομένων θα συναντηθούν και θα σχολιάσουν τα αποτελέσματα της Equity Action (η κοινή δράση για τις ανισότητες στην υγεία), για να αξιολογήσουν την πρόοδο στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας στην ΕΕ και να εξετάσει τις ευκαιρίες και τις προτεραιότητες δράσης.

Από την Yoline Kuipers

Παράρτημα 30Εκτός από την ακρόαση παραδειγμάτων από το Equity Action, θα υπάρχουν ομιλητές υψηλού επιπέδου που θα μοιραστούν την ανάλυσή τους και θα προσδιορίσουν πώς θα μπορούσε να βοηθήσει η προγραμματισμένη εργασία για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Θα υπάρξουν βασικές σημειώσεις από τον Sir Michael Marmot (Institute of Health Equity), τον Επίτροπο Borg (DG SANCO), την Zsuzsanna Jakab (WHO, Regional Director for Europe) και πολιτικές συνεισφορές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Υπουργείο Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διατομεακή προσέγγιση της Equity Action σημαίνει ότι θα υπάρχουν επίσης ομιλητές από βασικές διευθύνσεις της Επιτροπής, όπως η ΓΔ REGIO, η ΓΔ EMLP, η ΓΔ RTD και η ΓΔ ENVI.

Αυτό το συνέδριο απευθύνεται σε ηγέτες και πρωταθλητές σε ευρωπαϊκό και κράτος μέλος και περιφερειακό επίπεδο που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή ή τη διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών που αντιμετωπίζουν τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας όπως η στέγαση, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και η απασχόληση, καθώς και εκείνοι από ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς επιδιώκοντας να επηρεάσει την υιοθέτηση πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

Η Equity Action λειτούργησε για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της χάραξης πολιτικής και των στρατηγικών δράσεων για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειακού και ΕΕ. Η εργασία περιλαμβάνει:

  • Ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης στην Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Υγεία και τον Έλεγχο Ιδίων Κεφαλαίων στην Υγεία
  • Βελτίωση του αντίκτυπου που έχουν τα διαρθρωτικά ταμεία στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας
  • Ενίσχυση των περιφερειακών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας
  • Διεύρυνση της βάσης στοιχείων σε βασικά ζητήματα όπως το χρέος και η οικονομική ανασφάλεια
  • Κοινή χρήση ορθών πρακτικών σχετικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση της ανισότητας στην υγεία από κοινού
Γιολίν Κούιπερς
+ θέσεις

Η Yoline είναι πρωτίστως υπεύθυνη για τις λειτουργίες συνεργασίας και επικοινωνίας του ειδικού έργου Equity Channel. Υποστηρίζει και αναπτύσσει το περιεχόμενο πολλών διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και για να φέρει σε επαφή ένα ευρύ δίκτυο ανθρώπων με ενδιαφέρον για την ισότητα της υγείας. Η Yoline ασχολείται επίσης με σχέσεις συνεργασίας με εταίρους και φορείς της ΕΕ, για παράδειγμα διατηρώντας δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις, κοινά ημερολόγια εκδηλώσεων και χάρτη πορείας για τη διεθνή συνεργασία για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας.

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο