Κάτω Χώρες - Ολλανδικό Ινστιτούτο για τη Βελτίωση της Υγείας (CBO)

Η CBO είναι ένας μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός και έχει εμπειρία στην προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη. Η CBO ιδρύθηκε το 1979 ως Κεντρική Οργάνωση Συγκράτησης για αξιολόγηση από ομοτίμους από την Ολλανδική Ένωση Αρχηγών Ιατρών. Αρχικά η CBO επικεντρώθηκε στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης από γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. Από το 1999, η CBO επικεντρώθηκε επίσης στις οργανωτικές πτυχές της ποιότητας της περίθαλψης. Επιπλέον, η CBO υποστηρίζει οργανισμούς για τη συστηματική βελτίωση των ποιοτικών διαστάσεων και της ασφάλειας των ασθενών, την εστίαση στον ασθενή, την αποτελεσματική και αποτελεσματική φροντίδα. Τα τελευταία χρόνια ο ασθενής έχει γίνει άμεσος συνεργάτης στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης. Από τον Αύγουστο του 2012 η CBO επέκτεινε τις δραστηριότητές της με θέμα την προαγωγή της υγείας συγχωνεύοντας το Ολλανδικό Ινστιτούτο Προαγωγής Υγείας (NIGZ). Το έργο της CBO στον τομέα της προαγωγής της υγείας είναι εμπνευσμένο από τον Χάρτη της Οτάβα για την Προαγωγή της Υγείας, στην οποία η προαγωγή της υγείας περιγράφεται ως «η διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αυξήσουν τον έλεγχο και να βελτιώσουν την υγεία τους». Στο πλαίσιο αυτό, η CBO στοχεύει στην υποστήριξη επαγγελματιών στον τομέα της πρακτικής, της πολιτικής και της έρευνας μέσω έρευνας (δράσης), καινοτομίας, ανάπτυξης και εφαρμογής της προαγωγής της υγείας και της βελτίωσης της υγειονομικής περίθαλψης. Συγκεκριμένα, ο CBO στοχεύει να υποστηρίξει σε εκείνα τα στάδια της ζωής και σε εκείνα τα περιβάλλοντα όπου θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη για την υγεία: υγεία σχολείου, υγεία ευάλωτων ομάδων, υγιή γήρανση, παιδεία υγείας, υγιή νοσοκομεία και υγιείς κοινότητες. Η CBO είναι σεβαστός εταίρος σε πολλά ευρωπαϊκά (ερευνητικά) έργα, που χρηματοδοτούνται από τη ΓΔ Sanco, τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης και από το πρόγραμμα ΠΠ7.

Για να μάθετε περισσότερα για το CBO, να κάνετε κλικ εδώ

Της Janine Vervoordeldonk


Ποιοι είναι οι στόχοι του ολλανδικού ινστιτούτου για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης (CBO);

Παράρτημα 11 - CBOlogoΟ στόχος του CBO, του ολλανδικού ινστιτούτου για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης είναι να βελτιώσει την ποιότητα της προαγωγής της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης.

Πώς εργάζεστε σε εθνικό / περιφερειακό επίπεδο;

Η CBO εργάζεται για πάνω από 30 χρόνια ως ινστιτούτο αναφοράς και έρευνας και κέντρο εφαρμογής. Ο κύριος οδηγός του CBO είναι η υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή και η προαγωγή της υγείας.

Η CBO εφαρμόζει καινοτομίες στον τομέα της υγείας, καινοτομεί και χτίζει γέφυρες, ειδικά εάν υπάρχουν:

  • Σύνθετα επαγγελματικά συστήματα.
  • Καταστάσεις όπου είναι απαραίτητη μια απότομη ανάλυση των κοινωνικών και επιστημονικών και πολιτικών τάσεων για τη μετατροπή τους σε διαχειρίσιμα μέσα φροντίδας.
  • Νέα θέματα υγειονομικής περίθαλψης και προαγωγής της υγείας.

Η CBO επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και επανεξέταση της επαγγελματικής ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη και την προαγωγή της υγείας. Επιπλέον, η CBO (επανα) αναπτύσσει και επικυρώνει μεθόδους και εργαλεία ποιότητας. Η CBO επικεντρώνεται συγκεκριμένα στα:

  • Οδηγίες & Ανάπτυξη Δεικτών
  • Εργαλεία Υλοποίησης & Ποιότητας
  • Εστίαση και αυτοδιαχείριση ασθενών (συμπεριλαμβανομένης της παιδείας για την υγεία)
  • Logistics, Εργασία & Ολοκληρωμένη φροντίδα
  • Ασφάλεια και μετασχηματισμός ασθενών
  • Προαγωγή υγείας στο σχολείο
  • Μείωση των ανισοτήτων στην υγεία

Οι κύριοι εταίροι μας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι οργανισμοί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (όπως νοσοκομεία, οργανισμοί οικιακής φροντίδας) και προαγωγή της υγείας, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δημοτικές υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά συμβούλια κ.λπ. Σε εθνικό επίπεδο η CBO συνεργάζεται επίσης με το Κέντρο για Υγιεινή ζωή (RIVM).

Γιατί αποφασίσατε να γίνετε μέλος του EuroHealthNet;

Η CBO έχει μακρά ιστορία στις διεθνείς δραστηριότητες στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης. Από τον Αύγουστο του 2012, η ​​CBO έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της με το θέμα της προαγωγής της υγείας συγχωνεύοντας με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Προαγωγής Υγείας (NIGZ). Συνεπώς, η CBO διεύρυνε το όραμά τους από την υγειονομική περίθαλψη σε δραστηριότητες προαγωγής και πρόληψης της υγείας. Το να είσαι μέλος του EuroHealthNet, ταιριάζει πολύ στις διεθνείς δραστηριότητες του CBO. Σε διεθνές επίπεδο, η CBO επικεντρώνεται σε διάφορα θέματα, όπως: Μείωση ανισοτήτων στην υγεία, αυτοδιαχείριση και παιδεία υγείας, προαγωγή της σχολικής υγείας, ασφάλεια των ασθενών και ολοκληρωμένη φροντίδα.

Ποιο είναι το όραμά σας (ιδανικό σενάριο) για τη δημόσια υγεία και την προαγωγή της υγείας στην ΕΕ; Πώς μπορεί το EuroHealthNet να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου;

Το ιδανικό σενάριο για τη δημόσια υγεία και την προαγωγή της υγείας στην ΕΕ είναι η ίση υγεία και η ίση πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για όλους τους ανθρώπους. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα πρέπει να συνεργαστούμε, να μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες και να αναπτύξουμε μαζί νέες στρατηγικές για να μειώσουμε τις ανισότητες στην υγεία και τις κύριες ασθένειες της δημόσιας υγείας (καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος κ.λπ.). Αυτό απαιτεί επίσης συνεργασία από διάφορους τομείς πολιτικής (υγεία σε όλες τις πολιτικές). Το Eurohealthnet παίζει σημαντικό ρόλο στο να φέρει τους ανθρώπους κοντά (δικτύωση), να συγκεντρώσει τις γνώσεις και τις εμπειρίες από όλη την Ευρώπη και να υποστηρίξει την ισότητα στην υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Janine Vervoordeldonk
+ θέσεις

Η Janine είναι ανώτερος σύμβουλος στο τμήμα προαγωγής υγείας CBO και συντονίζει διεθνείς δραστηριότητες. Από τον Αύγουστο του 2012, ο Janine εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος στο τμήμα Προώθησης της Υγείας του CBO. Η Janine εργάζεται σε αυτόν τον τομέα από το 1995 (NIGZ) και από τότε συμμετέχει σε ευρωπαϊκά έργα. Στο CBO, είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των διεθνών δραστηριοτήτων. Η κύρια εστίαση της Janine είναι στις ανισότητες στην υγεία, την υγεία των οικογενειών και των παιδιών και τον αλφαβητισμό στην υγεία. Παραδείγματα της συμμετοχής της Janine σε διεθνή έργα είναι το Κλείσιμο του χάσματος, ο προσδιορισμός, η διαβάθμιση, η διάσχιση γεφυρών, η δράση για την υγεία, η Hepcom, οι οδηγοί και η IROHLA.

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο