Κάντε κάτι, κάντε περισσότερα, κάντε καλύτερα

«Κάνε κάτι, κάνε περισσότερα, κάνε καλύτερα» φαίνεται να είναι η τελική σύσταση στην πρόσφατη κυκλοφορία του ΠΟΥ για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες και το χάσμα της υγείας (Αυτό το μήνυμα ελήφθη από τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της ΕΚ για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία) Λουξεμβούργο, 29-30 Οκτωβρίου 2013) στη συζήτησή τους σχετικά με το έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, καθώς και για την επικείμενη έκθεση εμπειρογνωμόνων της ΕΚ για τις ανισότητες στην υγεία, στην οποία συνέβαλε το EuroHealthNet.

Μερικά γεγονότα και αριθμοί: τα στοιχεία που παρατίθενται σε αυτές τις εκθέσεις δείχνουν σαφώς κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής την τελευταία δεκαετία, όπως μια τυχερή μείωση της ανισότητας στη βρεφική θνησιμότητα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ κατά 32% μεταξύ 2001 και 2011. Ωστόσο, η εικόνα είναι μικρότερη αισιόδοξη για την ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, όπου οι ανισότητες στη θνησιμότητα (μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ;) έχουν αυξηθεί από το 2000. Παραμένουν επίσης μεγάλες ανισότητες στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ (γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων , δείτε αλλού σε αυτό το Περιοδικό).

Τα στοιχεία δείχνουν περαιτέρω ισχυρούς συσχετισμούς μεταξύ των δαπανών κοινωνικής προστασίας και της αυτοαναφερόμενης υγείας σε μια χώρα. Για παράδειγμα, τα δεδομένα EUSILC υποδεικνύουν μια σαφή σχέση στη συμπεριφορά καπνίσματος και δυσκολίες στην πληρωμή λογαριασμών. Η σοβαρότητα της υλικής στέρησης έχει επίσης μια βαθιά βαθμολογημένη σχέση με τα αυτοαναφερόμενα αποτελέσματα υγείας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν ότι, τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση όσον αφορά τις ανισότητες στην υγεία έχει βελτιωθεί, ενώ άλλοι δεν αντικατοπτρίζουν καμία αλλαγή ή μια σαφή επιδείνωση. Αναμένεται ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση θα επιδεινώσει αυτήν την κατάσταση.

Ως εκ τούτου, «κάντε κάτι, κάντε περισσότερα, κάντε καλύτερα» είναι μια ευπρόσδεκτη σύσταση για τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να εντείνουν τις πολιτικές τους δράσεις για την ισότητα της υγείας. Η Επισκόπηση του ΠΟΥ καθορίζει πώς πρέπει να γίνει αυτό. Έχουν προσδιοριστεί τέσσερις τομείς δράσης:

  • Δράσεις που αναφέρονται στην πορεία της ζωής, και ιδίως στη διασφάλιση μιας καλής έναρξης ζωής για κάθε παιδί, αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, πολιτικές γονέων καθώς και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας ·
  • Δράσεις σε κοινωνικό επίπεδο, όπως η εξασφάλιση επαρκών επιπέδων και η κατανομή της κοινωνικής προστασίας.
  • Δράσεις σε μακροοικονομικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην υγεία και δράσεις που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον.
  • Δράσεις εντός συστημάτων, που υποστηρίζουν προσεγγίσεις «ολόκληρης της διακυβέρνησης» και συμβολές του συστήματος υγείας στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της δράσης σε παράγοντες κινδύνου.

Περαιτέρω διασταυρούμενες συστάσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων, τις προσεγγίσεις που βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία και την ενδυνάμωση είναι τα βασικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό (ή την αναθεώρηση υφιστάμενων) στρατηγικών για την ισότητα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει επίσης σε αυτήν τη συζήτηση παρέχοντας σημεία εισόδου για δράση στα κράτη μέλη, με τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες προβληματισμού και τα έγγραφα καθοδήγησης. Ένα καλό παράδειγμα είναι το περιεκτικό Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων, το οποίο περιέχει πρόσθετες συστάσεις σε πολλούς σημαντικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε παιδιά και στην υγεία. Δυστυχώς, όσον αφορά τα προγράμματα χρηματοδότησης, το μέλλον δεν φαίνεται τόσο λαμπρό. Αναμένεται ότι το Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΚ Ορίζοντας2020 καθώς και το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας της ΕΚ δεν περιλαμβάνουν ρητές εκκλήσεις για χρηματοδότηση για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην υγεία. Στα Διαρθρωτικά Ταμεία δεν υπάρχει συγκεκριμένη προτεραιότητα για την υγεία, αναφέρονται ανισότητες στην υγεία στο θέμα «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας». Επομένως, εναπόκειται στις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς των κρατών μελών να εντείνουν τις ενέργειές τους και να προσδιορίσουν περαιτέρω συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο τους και τουλάχιστον να κάνουν κάτι, να κάνουν περισσότερα ή να κάνουν καλύτερα….


Για πρόσβαση στο έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανισότητες στην υγεία, να κάνετε κλικ εδώ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Επισκόπηση της ΠΟΥ για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες και το χάσμα υγείας, να κάνετε κλικ εδώ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πακέτο Κοινωνικών Επενδύσεων, να κάνετε κλικ εδώ

Clive Needle
Διευθυντής Πολιτικής & Συνηγορίας at EuroHealthNet | + θέσεις

Ο Clive συμβουλεύει το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του EuroHealthNet για πολιτικές που σχετίζονται με την υγεία για όλες τις δραστηριότητες και δράσεις της ΕΕ σε κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς καθοριστές της ισότητας και της ευημερίας. Formerταν παλαιότερα γενικός διευθυντής του EuroHealthNet για δεκατρία χρόνια και συνεχίζει να εργάζεται για την υποστήριξη του ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών και έργων στην Ευρώπη.

Κέντρο προτιμήσεων απορρήτου

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο