Επικοινωνία

Πείτε μας τις σκέψεις σας ...

  * = Απαιτούμενα πεδία
  [ενημερωτικά δελτία λίστα ενημερωτικών δελτίων: 1 email: your-email "Θα ήθελα να συμμετάσχω στη λίστα αλληλογραφίας του περιοδικού EuroHealthNet. Ξέρω ότι μπορώ να διαγραφώ ανά πάσα στιγμή."] *
  * = Απαιτούμενα πεδία

  Γραφείο EuroHealthNet

  Διεύθυνση: 146 Rue Royale, 1000 Brussels
  Τηλ .: + 32 2 235 03 20
  Email: info (at) eurohealthnet (dot) eu