Υγιές εργατικό δυναμικό: Βασικό συστατικό της ζωής μας

  Ομάδα οδηγών

Η προστασία και η προώθηση της υγείας στο χώρο εργασίας είναι υψίστης σημασίας, δεδομένης της κεντρικής θέσης της εργασίας σε πολλούς Ευρωπαίους. Η εργασία παρέχει πηγή εισοδήματος και κοινωνική προστασία, βοηθά…

Σύνδεση της προαγωγής της υγείας με τη βιώσιμη ανάπτυξη

  Καρολάιν Κόστονγκς

Το EuroHealthNet στοχεύει να λειτουργεί πάντα με καινοτόμο τρόπο, σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και επιδιώκοντας προσεγγίσεις «υγεία σε όλες τις πολιτικές». Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε- να φροντίσουμε την υγεία…

Τι γίνεται για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας στην ΕΕ;

  Yoline Kuipers και Ingrid Stegeman

Οι ανισότητες στην υγεία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και συνεπάγονται χαμηλότερη διάρκεια ζωής και χρόνια υγιούς ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ. Υπονομεύουν την ποιότητα ζωής, την ευημερία, την αρχή της αλληλεγγύης,…