Η θετική παρέμβαση γονέων στην Ισπανία

  Alberto Martín- Pérez Rodriguez και Pilar Campos Esteban

Η Ισπανική Στρατηγική Προαγωγής και Πρόληψης Υγείας (HPPS) [1], που ξεκίνησε το 2013, συνδυάζει την προαγωγή της υγείας, τις «θετικές γονείς» και τις προσεγγίσεις της πορείας της ζωής. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, η στρατηγική…

Ένα νέο μονοπάτι στην περιγεννητική ψυχική υγεία

  Σόφι ΜακΓκάνναν

Το να γίνεις γονιός μπορεί να είναι μια συναρπαστική αλλά προκλητική περίοδος. Αυτές οι προκλήσεις μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία των γονέων, οδηγώντας σε ασθένειες όπως η μεταγεννητική κατάθλιψη που δεν αναγνωρίζονται πάντα και…

Η πρόληψη είναι φροντίδα: εστίαση στις παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας

  Paola Capra, Mariella Di Pilato, Luisella Gilardi, Marta Grosini, Sonia Scarponi, εξ ονόματος της ομάδας εργασίας DORS για ανισότητες στην υγεία και παρεμβάσεις πρώιμης παιδικής ηλικίας

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των διαφορετικών παρεμβάσεων για παιδιά και φροντιστές κατά την προ και μετά τον τοκετό περίοδο; Πώς υποστηρίζουν την ισότητα της υγείας; Για καλή σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, τα παιδιά…

Το μέλλον ξεκινά νωρίς. Ρθε η ώρα να επενδύσετε στην ευημερία των παιδιών

  Η Réka Tunyogi και η Dorota Sienkiewicz

Γνωρίζουμε ότι οι παρεμβάσεις πρώιμης παιδικής ηλικίας έχουν υψηλή απόδοση επένδυσης και μακροπρόθεσμα κοινωνικά πλεονεκτήματα. Γιατί τότε δεν δίνουμε προτεραιότητα στις παρεμβάσεις πρώιμης παιδικής ηλικίας; Εδώ βλέπουμε το…

Prevenire è prendersi cura: un focus sugli interventi in Early Child Development

  Paola Capra, Mariella Di Pilato, Luisella Gilardi, Marta Grosini, Sonia Scarponi, per il gruppo di lavoro DORS, composto da psicologhe e documentaliste, che si occupa di disuguaglianze di salute e degli interventi sulla prima infanzia

Quali sono gli effetti degli interventi per bambini e chi si prende cura di loro nei periodi pre e postnatale; In che modo supportano l'equità della salute; Παν και μόνο…

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και πώς μπορεί να βοηθήσει τους φορείς υγείας;

  Αλεξάνδρα Λάθαμ

Το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι ο ετήσιος κύκλος συντονισμού της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Επηρεάζει την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση στην παιδική ηλικία, την ανεργία και τα συστήματα κοινωνικών μεταβιβάσεων και συντάξεων. Το εξάμηνο είναι…

Η «παρασυρόμενη στάση ζωής» της προαγωγής της υγείας

  Καρολάιν Κόστονγκς

Οι οργανώσεις δημόσιας υγείας και οι υγειονομικές αρχές είναι καθοριστικές για την παροχή υγείας και ευημερίας για τους ανθρώπους, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε πολλά άρθρα αυτής της 11ης έκδοσης του περιοδικού EuroHealthNet. Εθνική…

ProMIS: προώθηση της υγείας στην Ιταλία.

  Αντόνιο Μαριτάτι

Το ProMIS, που ιδρύθηκε το 2015, βοηθά τις ιταλικές περιοχές και τους ηθοποιούς να συνεργαστούν. Παρέχει υποστήριξη για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, προωθεί τη διεθνή έρευνα στη δημόσια υγεία και διευκολύνει την ανταλλαγή…

Επενδύσεις για την υγεία και την ευημερία - ένα νέο συνεργαζόμενο κέντρο WHO στην Ουαλία

  Ο καθηγητής Mark A Bellis και η Mariana Dyakova

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε τη Διεύθυνση Πολιτικής, Έρευνας και Διεθνούς Ανάπτυξης (PRID) της Δημόσιας Υγείας της Ουαλίας ως Κέντρο Συνεργασίας του ΠΟΥ (ΚΕ) με θέμα «Επενδύσεις για Υγεία και Ευημερία». Πάνω από …

Μια νέα πρωτοβουλία για την ψυχική ευημερία και την πρόληψη των ναρκωτικών στη Νορβηγία

  Hildegunn Brattvåg και Ellen Paulssen

Η ψυχική ασθένεια είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις υγείας και κοινωνικής φύσης στη Νορβηγία και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, οι δήμοι δεν είναι σίγουροι για το ποια μέτρα είναι αποτελεσματικά. Η νορβηγική κυβέρνηση…

Μπορούν οι κοινωνικές επενδύσεις να βοηθήσουν τον δημόσιο τομέα να επικεντρωθεί στα αποτελέσματα;

  EuroHealthNet

Η Σουηδική Ένωση Τοπικών Αρχών και Περιφερειών (SALAR) εκπροσωπεί όλες τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στη Σουηδία. Τα τελευταία έξι χρόνια συντονίζει και υποστηρίζει τις τοπικές αρχές…

Διπλωματία Υγείας - παρελθόν, παρόν και μέλλον

  Άννα Γκαλινάτ

Το ενδιαφέρον για το θέμα της διπλωματίας υγείας αυξάνεται πρόσφατα. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς έχει αναπτυχθεί η διπλωματία υγείας και εξετάζει πώς συνδέεται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο …

Σύνδεση της Διεθνούς Συνεργασίας Υγείας και Μετανάστευσης: Το Παγκόσμιο Κέντρο Υγείας της Περιφέρειας Τοσκάνης

  Maria José Caldés Pinilla και Michele De Luca

Το Παγκόσμιο Κέντρο Υγείας (GHC) διευκολύνει την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ διαφορετικών ομάδων επαγγελματιών που εργάζονται στην περιοχή της Τοσκάνης στους τομείς της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της υγείας και της υγείας των μεταναστών. …

Παρακολούθηση του Ολλανδικού Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης

  Δρ Cathy Rompelberg και Dr Matthijs van den Berg

Στις Κάτω Χώρες αναπτύσσεται ένα «κίνημα υγείας» με επικεφαλής τη βάση, το οποίο υποκινείται από τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών. Αυτό το «Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης» δίνει έμφαση στην προαγωγή της υγείας στην υγειονομική περίθαλψη, στο σπίτι,…