Όντας εκπαιδευόμενη στο EuroHealthNet - Kristina Pandek

  Κριστίνα Πάντεκ

Είστε εκπαιδευόμενοι στο EuroHealthNet, τι σας ώθησε να έρθετε και να εργαστείτε στον οργανισμό μας; Έχοντας αποφοιτήσει πρόσφατα, ήθελα να διευρύνω την οπτική μου για όλα τα διάφορα…