Οι ανισότητες αυξάνονται

  Καρολάιν Κόστονγκς

Από την Caroline Costongs, διευθύντρια του EuroHealthNet Η συνεργασία για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας στην Ευρώπη είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η ανισότητα και το κοινωνικοοικονομικό χάσμα αυξάνεται, όπως μπορούμε…

Καλή υγεία τώρα, αλλά προβλήματα για το μέλλον; Πώς η συσσώρευση θεμάτων υγείας και κοινωνικών θεμάτων θα επηρεάσει τη μελλοντική υγεία των ευάλωτων ομάδων.

  Henk Hilderink και Marieke Verschuuren

Η γενική κατάσταση της δημόσιας υγείας στις Κάτω Χώρες φαίνεται να είναι καλή. Η μέση διάρκεια ζωής αυξάνεται σταθερά και οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται υγιείς και δεν περιορίζονται από περιορισμούς δραστηριότητας. …

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και πώς μπορεί να βοηθήσει τους φορείς υγείας;

  Αλεξάνδρα Λάθαμ

Το ευρωπαϊκό εξάμηνο είναι ο ετήσιος κύκλος συντονισμού της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ. Επηρεάζει την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση στην παιδική ηλικία, την ανεργία και τα συστήματα κοινωνικών μεταβιβάσεων και συντάξεων. Το εξάμηνο είναι…

Έργο ΑΣΦΑΛΕΙΑ (Σεξουαλική ευαισθητοποίηση για όλους)

  Μάντι Γουίλμοτ

Ένα επιτυχημένο έργο για τη μείωση του κινδύνου σεξουαλικής εκμετάλλευσης των νέων αποκάλυψε ένα ανησυχητικό πρόβλημα: πολλοί νέοι με μαθησιακές δυσκολίες ή αυτισμό δεν έλαβαν σεξουαλική εκπαίδευση,…

Προσδιορισμός παρόμοιας συμπεριφοράς και στάσεων που σχετίζονται με την υγεία στα παιδιά σχολικής ηλικίας-η ουγγρική εμπειρία

  Péter Csizmadia

Τα τελευταία χρόνια, οι βελτιώσεις στην υγεία των Ούγγρων δεν ταιριάζουν με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αρκετές ανθυγιεινές συμπεριφορές είναι διαδεδομένες στον ουγγρικό πληθυσμό, οπότε αλλάζει…

Διερεύνηση των δεσμών μεταξύ της απασχόλησης και της προαγωγής της υγείας στο πλαίσιο του γερμανικού νόμου πρόληψης

  Φρανκ Λέμαν

Η ανεργία-και ιδιαίτερα η μακροχρόνια ανεργία-περιορίζει την ικανότητα προγραμματισμού για το μέλλον. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά και κοινωνικά βάρη, τα οποία συνδέονται με το άγχος, το άγχος και την ψυχολογική…

Χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη βελτίωση της υγείας

  Άντριου Μπάρνφιλντ

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία υποστηρίζουν επενδύσεις σε εθνικά, περιφερειακά και τοπικά έργα που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σε μια βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε…

Βελτίωση της υγείας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ισότητας σε τοπικό επίπεδο μέσω εστίασης στα συστήματα τροφίμων

  Ingrid Stegeman και Marjolijn Vos

Το INHERIT είναι μια ερευνητική πρωτοβουλία συντονισμένη από το EuroHealthNet που στοχεύει στον εντοπισμό πολιτικών και πρακτικών που βελτιώνουν ταυτόχρονα την υγεία, μειώνουν τις ανισότητες και συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα - και οι οποίες είναι…

Πώς να μεταφέρετε διεθνώς καλές πρακτικές στην ολοκληρωμένη φροντίδα: Από την αυτοαξιολόγηση στη μεταφορά γνώσεων και τη βελτίωση της φροντίδας

  Dr Francesca Avolio, Donna Henderson και Dr Andrea Pavlickova

Η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού αντιμετωπίζεται από πολλές περιοχές και χώρες της Ευρώπης και η ολοκληρωμένη περίθαλψη αποτελεί αναγνωρισμένη λύση. Αύξηση της ετοιμότητας και της ικανότητας…

Αντιμετώπιση του υποσιτισμού με μια νέα ετικέτα τροφίμων και διατροφής για φροντίδες και γηροκομεία

  Μαρκ Ντελγουάιντ

Στο Βέλγιο, το 14% των κατοίκων ηλικίας 70 ετών και άνω σε κέντρα φροντίδας και γηροκομίας βρίσκονται σε κατάσταση υποσιτισμού, ενώ ένα ακόμη 49% κινδυνεύει [1]. Στη Βαλλωνία,…

Comment un nouveau label nutritionnel pour les maisons de repos et de soins begin à faire partie de la lutte contre la dénutrition

  Μαρκ Ντελγουάιντ

Στο Belgique, το 14% των κατοίκων των 70 ετών και συν των maisons de repos et maisons de repos et de soins sont en état de dénutrition et 49% sont à…

Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung im Rahmen des deutschen Präventionsgesetzes

  Φρανκ Λέμαν

Arbeitslosigkeit - und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit - schränken die Möglichkeit, eine Zukunft zu planen, ein. Dies führt zu psychischen und sozialen Belastungen, die verbunden sind mit Ängsten, Stress und auch psychischen…