Κατάδυση σε δεδομένα: Εξελίξεις στην παγκόσμια έρευνα για ανισότητες στην υγεία

  Καθαρίνα Γιακούμπ

Πώς αλλάζουν τα δεδομένα οι έρευνες ανισοτήτων υγείας και πώς αλληλεπιδρούν με την πολιτική; Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανισότητες της Παγκόσμιας Υγείας (CHAIN) συγκέντρωσε τους παγκόσμιους ηγέτες της σκέψης για να συζητήσουν αυτά τα…

Ρύπανση Environnementale et Développement du Cerveau chez l'Enfant en Europe

  Καμ Σριπάδα

Photo de JW Vein, Pixabay. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε αυτό το άρθρο στα Αγγλικά. Hier klicken, um diesen Artikel auf Deutsch zu lesen. Κάντε κλικ στο νερό για να το αξιοποιήσετε…

Europas Umweltverschmutzung & Kindliche Gehirnentwicklung

  Καμ Σριπάδα

Φωτογραφία από JW Vein, Pixabay. Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε αυτό το άρθρο στα Αγγλικά. Κάντε κλικ στο νερό για την εκτέλεση της αρθρογραφίας σας. Cliquez ici pour lire l'article en français. …

La influencia de la contaminación ambiental europea en el desarrollo del cerebro infantil

  Καμ Σριπάδα

Foto de JW Vein, Pixabay. Durante el embarazo y la infancia, los contaminantes químicos ambientales tienen una influencia más fuerte en el cuerpo humano que en cualquier otro momento. …

ΑΛΥΣΙΔΑ - ένα νέο κέντρο για τη διεθνή μελέτη κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία

  Mirza Balaj και Terje Andreas Eikemo

Ένα νέο ερευνητικό κέντρο που εστιάζει στις παγκόσμιες ανισότητες στον τομέα της υγείας ξεκίνησε στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (NTNU) στις 23 Οκτωβρίου 2017. Ο στόχος του Κέντρου…