Σχετικά με εμάς

Το περιοδικό EuroHealthNet επισημαίνει τα πιο ενδιαφέροντα έργα και εξελίξεις στον τομέα της ισότητας της υγείας, της δημόσιας υγείας και της προαγωγής της υγείας εντός και εκτός της εταιρικής σχέσης.

Η σύμπραξη EuroHealthNet είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από δημόσιους φορείς που εργάζονται από τοπικό σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε και να διατηρήσουμε την υγεία μεταξύ και εντός των ευρωπαϊκών κρατών μέσω δράσης για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες στην υγεία.

Για να μάθετε περισσότερα και να γίνετε μέλος της συνεργασίας, επισκεφθείτε EuroHealthNet.eu

Εκδίδεται δύο φορές το χρόνο, το ηλεκτρονικό περιοδικό μοιράζεται με περισσότερους από 12,000 επαγγελματίες μέσω email και κοινωνικών μέσων. Το περιοδικό στοχεύει να εμπνεύσει επαγγελματίες που εργάζονται στην προαγωγή της υγείας, στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων ή σε άλλους συναφείς τομείς.

Δίνει μια διεθνή προοπτική, δείχνοντας πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε πρωτοβουλίες που καλύπτουν διάφορους τομείς για τη βελτίωση της ευημερίας και τη μείωση των ανισοτήτων.

Το περιοδικό EuroHealthNet παρουσιάζει τις διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις των οργανισμών και πώς αυτές οι ιδέες υλοποιούνται μέσω συγκεκριμένων έργων και πρωτοβουλιών. Μοιράζοντας τις ιστορίες και τις εμπειρίες όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, γιορτάζουμε το καλύτερο έργο στην Ευρώπη σήμερα και διεγείρουμε σύγχρονες και δυναμικές απαντήσεις σε νέες και υπάρχουσες προκλήσεις.

Το περιοδικό καλύπτει τακτικά:

Alexandra Latham - Ανώτερη Συντονίστρια Επικοινωνίας
  • Έργα σε δράση ή αξιολογήθηκαν πρόσφατα.
  • Ανάλυση σύγχρονων θεμάτων.
  • Στρατηγικές προσεγγίσεις, ιδέες και σκέψεις που οδηγούν στην προαγωγή της υγείας.
  • Οργανισμοί που υιοθετούν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.
  • Συνοπτικές έρευνες, δημοσιεύσεις και ακαδημαϊκή εργασία. Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

Το EuroHealthNet είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρική σχέση οργανισμών, οργανισμών και νόμιμων φορέων που εργάζονται για να συμβάλουν σε μια πιο υγιή Ευρώπη προωθώντας την υγεία και την ισότητα της υγείας μεταξύ και εντός των ευρωπαϊκών χωρών.

Το EuroHealthNet το επιτυγχάνει μέσω του πλαισίου συνεργασίας του υποστηρίζοντας το έργο των μελών στην ΕΕ και τα συνδεδεμένα κράτη μέσω ανάπτυξης πολιτικής και έργων, δικτύωσης και επικοινωνιών.

Υποβάλετε το άρθρο σας

Ένα θεματικό τεύχος παράγεται κάθε χρόνο.
Για το 2021 το θέμα είναι Καινοτομία για την υγεία και την κοινωνική ισότητα

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος στο περιοδικό EuroHealthNet,
κατεβάστε τις οδηγίες υποβολής παρακάτω:

Βρείτε τις οδηγίες υποβολής εδώ

ή την επαφή Αλεξάνδρα Λάθαμ.