80 Τρόποι για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Τι είδους πολιτικές, πρακτικές ή καινοτομίες εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των ανθρώπων να συμπεριφέρονται με τρόπους που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, βελτιώνουν την υγεία τους και προωθούν πιο ίσες συνθήκες για καλή υγεία; Περισσότερες από 80 πολλά υποσχόμενες πρακτικές έχουν πλέον συλλεχθεί και διατεθεί στο διαδίκτυο μέσω της πρωτοβουλίας INHERIT.

Από την Ingrid Stegeman

Ο σκοπός της νέας βάσης δεδομένων υποσχόμενης πρακτικής INHERIT είναι να επιδείξει συγκεκριμένα παραδείγματα διατομεακών δράσεων που επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν και να συμπεριφέρονται με πιο βιώσιμους τρόπους, ενθαρρύνοντας έτσι την περαιτέρω απορρόφηση και ανάπτυξη των ιδεών. Οι πρακτικές που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων προέρχονται από όλα τα μέρη της Ευρώπης και καλύπτουν τη διαβίωση (χώρος πρασίνου, στέγαση), τη μετακίνηση (ενεργή μεταφορά) και την κατανάλωση (φαγητό). Μπορούν να ταξινομηθούν με κριτήρια όπως χώρα, θέμα ή πολιτικό επίπεδο (ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό).

Η πρωτοβουλία INHERIT επικεντρώνεται στην προώθηση δράσεων και καινοτομιών που προστατεύουν ταυτόχρονα το περιβάλλον, βελτιώνουν την υγεία και συμβάλλουν στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, η βάση δεδομένων παρέχει παραδείγματα τέτοιων δράσεων. Οι πρακτικές θεωρούνται πολλά υποσχόμενες (και όχι «καλές» ή «καλύτερες») στο ότι αποδεικνύουν τη δυνατότητα να έχουν κλιμακούμενο αντίκτυπο ενθαρρύνοντας ή επιτρέποντας την αλλαγή συμπεριφοράς που μπορεί να συμβάλει σε πιο βιώσιμες κοινωνίες, αν και αυτό δεν μπορεί (ακόμη) να υποστηριχθεί με επαρκή αξιολόγηση.

Οι πρωτοβουλίες στη βάση δεδομένων περιλαμβάνουν:

Γάνδη στο Garde: Πολιτική Τροφίμων που εφαρμόζεται στην πόλη της Γάνδης στο Βέλγιο, με 5 στρατηγικούς στόχους:
1) μια πιο σύντομη, πιο ορατή τροφική αλυσίδα. 2) πιο βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων. 3) περισσότερη κοινωνική προστιθέμενη αξία για τις πρωτοβουλίες τροφίμων. 4) μείωση των απορριμμάτων τροφίμων. 5) βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων ως πρώτων υλών. Ορισμένα στοιχεία της νέας πολιτικής για τα τρόφιμα έχουν ήδη αξιολογηθεί και φαίνεται να έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία.

Εύκολο ποδήλατο: Το πρώτο σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων που εφαρμόστηκε από την ελληνική εταιρεία BrainBox το 2008. Η πρωτοβουλία, η οποία έχει πλέον εξαπλωθεί σε πολλά μέρη της Ευρώπης, προβλέπει την εγκατάσταση σταθμών ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία των πόλεων και την παροχή ποδηλάτων. Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ποδήλατα πληρώνοντας μια σχετικά μικρή αμοιβή ανάλογα με την ώρα που χρησιμοποιούν το ποδήλατο

Πράσινη σημαία: Πρωτοβουλία σε όλη την ΕΕ για την προώθηση των πράσινων σχολείων και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η πρωτοβουλία ξεκινά στην τάξη και ενθαρρύνει τους νέους να προστατεύσουν το περιβάλλον καθώς εργάζονται για να τους απονεμηθεί μια πράσινη σημαία.

Ερωτηματικό: Εργαλεία πληροφορικής (ιστότοπος και εφαρμογές) που αναπτύχθηκαν από έναν οργανισμό στην Ολλανδία που βαθμολογεί προϊόντα με βάση την υγεία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καλή διαβίωση των ζώων. Καλύπτει προϊόντα που διατίθενται σε πολλές συνδεδεμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ολλανδία.

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΩ: Ένα εργαλείο πληροφορικής στην Πορτογαλία που βοηθά στη σύνδεση των παραγωγών απευθείας με τους καταναλωτές, αποκόπτοντας τους μεσάζοντες και συμβάλλοντας σε μια συντομότερη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Όχι γελοία ταξίδια με αυτοκίνητο: Μια εκστρατεία στην πόλη Malmö της Σουηδίας που στοχεύει να κάνει τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι είναι γελοίο να οδηγείς σε μικρές αποστάσεις (λιγότερο από πέντε χιλιόμετρα). Χρησιμοποιεί τόσο συμβατικές (διαφημίσεις, ραδιοφωνικά σποτ, πανό, φυλλάδια, χάρτες ποδηλάτων, διαγωνισμούς και δώρα) όσο και μη συμβατικές μεθόδους μάρκετινγκ (ζωντανές διαφημιστικές πινακίδες, «διαφημίσεις» ποδηλατών) για την επίτευξη ομάδων στόχων.

Δώδεκα από τις πολλά υποσχόμενες πρακτικές στη βάση δεδομένων θα αναπτυχθούν περαιτέρω, θα βελτιωθούν, θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν σε δώδεκα διατομεακές «πιλοτικές» πρωτοβουλίες.


Σχετικά με την ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ είναι μια τετραετής (2016-2019) ερευνητική πρωτοβουλία συντονισμένη από το EuroHealthNet που στοχεύει στον εντοπισμό και την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών, πρακτικών και καινοτομιών που παρακινούν ή/και δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο ζωής και τις συμπεριφορές τους για να βελτιώσουν ταυτόχρονα την υγεία, το περιβάλλον και μεγαλύτερη ισότητα της υγείας. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με α βασική ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης και την ανάπτυξη ενός "Κοινού Αναλυτικού Πλαισίου" (CAF), για να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τις πολύπλοκες σχέσεις στους τομείς που αντιμετωπίζονται. Έχει επίσης διερευνήσει τις μελλοντικές τάσεις για τη διαμόρφωση σεναρίων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και τροφοδοτεί τα αποτελέσματα σε σχετικές αρένες πολιτικής και πρακτικής για να συμβάλει στην επίτευξη της επιθυμητής μελλοντικής αλλαγής.

Το INHERIT χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EU Horizon 2020

Ingνγκριντ Στέγκμαν
Υπεύθυνος Προγράμματος at EuroHealthNet

Η Ingrid Stegeman είναι Διευθύντρια Προγράμματος με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα των πολιτικών υγείας και κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ και στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ. Εργάζεται σε όλες τις Πλατφόρμες Πολιτικής, Πρακτικής και Έρευνας του EuroHealthNet και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη και τη διασφάλιση της ποιότητας των ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων του EuroHealthNet για τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία μέσω των υποκείμενων καθοριστικών παραγόντων της υγείας. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται το έργο Schools4Health του EuroHealthNet και τις συνεισφορές μας στην ερευνητική κοινοπραξία FEAST, που εστιάζει στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων, ως επικεφαλής πολιτικής.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο