Irland-Institute of Public Health (IPH)-Langvarige sundhedsmæssige forhold blandt tre-årige børn i Irland

  Prof Kevin P Balanda

Institute of Public Health i Irland-Hver sjette treårige i Irland har en alvorlig langvarig sundhedstilstand Forekomst højere blandt drenge og børn med lavere socioøkonomisk baggrund Af ...

Ungarn - National Institute for Health Development (OEFI) - sundhedsfremmende kontorer

  Peter Bezzegh

National Institute for Health Development (Országos Egészségfejlesztési Intézet - OEFI) er et regeringsbaseret agentur, der planlægger, koordinerer, overvåger og evaluerer folkesundhed og sundhedsfremme på nationalt plan. OEFI ...

Tjekkiet - National Institute of Public Health (SZU) - Sundhedsfremme i Tjekkiet - Fra landsdækkende kampagner til individuel rådgivning

  Jitka Sosnovcová

National Institute of Public Health i Prag fejrede i år sit 90 -års jubilæum. Det er en sundhedsorganisation under tilsyn af sundhedsministeriet. Det har mere end…

KØRERE fremsætter løsninger til forbedring af sundhedslighed

  Linden Farrer

DRIVERS (2012-2015) var et treårigt forskningsprojekt finansieret af EU's syvende rammeprogram. Det havde til formål at finde løsninger til forbedring af sundhedslighed gennem politik og praksis i den tidlige barndom, ...

FN's mål for bæredygtig udvikling: en mulighed for at forbedre sundhed, velvære og retfærdighed lokalt og globalt?

  Leonardo Palumbo

I september 2015 på FN's generalforsamling vil ledere fra hele verden træffe beslutning om de bæredygtige udviklingsmål (SDG'er), der skal erstatte tusindårsudviklingsmålene, som ...

Irohla-Bæredygtige sundhedssystemer igennem-evidensbaserede retningslinjer for forbedring af sundhedskompetence

  Karoline Noworyta

Sundhedskompetence er et afgørende aktiv for at styrke mennesker, muliggøre beslutningstagning for at opretholde sundhed eller genvinde det. Det forbedrer kommunikationen mellem patienter og sundhedspersonale og forbedrer styringen af ​​ens ...