Какво се прави за справяне с неравенствата в здравеопазването в ЕС?

Неравнопоставеността в здравеопазването са сложно явление и включват по-ниска продължителност на живота и години на здравословен живот за милиони хора в ЕС. Те подкопават качеството на живот, благосъстоянието, принципа на солидарност, както и икономическото развитие в нашите общества. Но какви точно са неравенствата в здравето? Какви са нивата на неравенства в здравеопазването в и между държавите в ЕС? Какви действия се предприемат на ниво ЕС, на национално и поднационално ниво за справянето им? В стремежа си да отговори на тези въпроси, EuroHealthNet разработи портала за здравни неравенства, който има за цел да събере разнообразна информация по тази тема в ЕС.

Порталът може да помогне на потребителите да идентифицират какво може и се прави в цяла Европа за намаляване на неравенствата в здравеопазването. Той например съдържа две бази данни, които предоставят над 300 примера за политики и добри практики, които могат да допринесат за намаляване на неравенствата в здравеопазването. Базите данни позволяват на потребителите да търсят инициативи по държави и по теми (напр. Профилактика на болести или условия на заетост), както и по целеви групи (напр. Сред обществото или възрастните хора).

Порталът съдържа и широка гама от други ресурси и инструменти, като база данни с публикации и информация за здравето във всички политики, включително онлайн модул за обучение на специалисти по обществено здраве, за да се улесни този подход. Освен това той съдържа информация за оценките на въздействието върху здравето с акцент върху собствения капитал и как да ангажира заинтересованите страни в усилията за намаляване на неравенствата в здравеопазването. Посетителите на уебсайта могат да се абонират за бюлетин, за да бъдат в течение с най -новите новини и събития на ниво ЕС и в държавите -членки, свързани със здравните неравенства.

За да посетите портала за здравни неравенства, отидете на www.health-inequality.eu.

Европейският портал за действие за неравенства в здравеопазването е разработен от EuroHealthNet от името на Програмата за действие на собствения капитал. Това е финансираното от ЕС Съвместно действие за неравенства в здравеопазването, което има за цел да развие знания за действия по отношение на неравенствата в здравеопазването, да подпомогне ангажираността на държавите -членки, регионите и други заинтересовани страни и да сподели ученето и действията на ниво европейска политика.

Йолин Куйперс
+ публикации

Йолин отговаря основно за партньорските и комуникационни функции на специалния проект на Equity Channel. Тя подкрепя и развива съдържанието на няколко онлайн инструмента, както и да събере широка мрежа от хора с интерес към здравното равенство. Йолин също участва в работа за връзка с партньори и органи на ЕС, например чрез поддържане на публикации и презентации, споделени календари на събития и пътна карта за международното сътрудничество по социалните детерминанти на здравето.

Ингрид Стегеман
Програмен директор at EuroHealthNet | + публикации

Ингрид Стегеман е програмен мениджър в EuroHealthNet. Съвсем наскоро тя участва в работата на EuroHealthNet за насърчаване на здравето и превенция на заболяванията в контекста на съвместното действие на ЕС CHRODIS+ и ръководи изследователския проект на ЕС „Хоризонт 2020“ INHERIT заедно с колегите си. Тя работи по редица инициативи, ръководени от EuroHealthNet в областта на здравните неравенства и междусекторното сътрудничество за здравето.

Абонирайте се за нашия пощенски списък

 

Успешно сте се абонирали за бюлетина

Възникна грешка при опит за изпращане на заявката ви. Моля, опитайте отново.

Ще бъдете абонирани за ежемесечния бюлетин на EuroHealthNet „Акценти в здравеопазването“, който обхваща справедливостта в здравеопазването, благосъстоянието и техните определящи фактори. За да научите повече за това как обработваме вашите данни, посетете раздела „поверителност и бисквитки“ на този сайт.

Абонирайте се за нашия пощенски списък

 

Успешно сте се абонирали за бюлетина

Възникна грешка при опит за изпращане на заявката ви. Моля, опитайте отново.

Ще бъдете абонирани за ежемесечния бюлетин на EuroHealthNet „Акценти в здравеопазването“, който обхваща справедливостта в здравеопазването, благосъстоянието и техните определящи фактори. За да научите повече за това как обработваме вашите данни, посетете раздела „поверителност и бисквитки“ на този сайт.

Съдържанието на този уебсайт е машинно преведено от английски.

Въпреки че са положени разумни усилия за осигуряване на точни преводи, може да има грешки.

Извиняваме се за неудобството.

Напред към съдържание