Използване на mHealth за овластяване на пациентите да контролират своя диабет

Проведено е пилотно проучване, за да се проучи как mHealth може да даде възможност на хората да се придържат към диета, упражнения и медикаментозни планове за управление на болестта си. Експерти от Българския национален център за обществено здраве и анализи ни разказват за резултатите и какво може да означава за развитието на бъдещи интервенции в mHealth.

 

Написано от проф. Д -р Пламен Димитров и д -р Мирела Странджева

 

Как можем да подобрим превенцията, ранното откриване и качеството на грижите за хора с хронични заболявания? Между 2014 и 2017 г. експерти от цяла Европа се събраха, за да идентифицират набор от критерии за качество и да формулират препоръки в рамките на съвместното действие CHRODIS. От 2017 г. пилотни проекти[1] са извършени въз основа на тези условия, обхващащи първична превенция, качествена грижа, интегрирана мултиморбидна грижа и заетост и хронични заболявания. Тази работа се извършва в рамките на действието наследник CHRODIS PLUS (2017-2020).

Българска намеса: овластяване на пациентите с диабет да поемат контрола над болестта си

След предварително определени стъпки за проектиране, изпълнение и оценка на интервенциите, Българският национален център по обществено здраве и анализи (NCPHA) е създал пилотна интервенция и сега оценява приложимостта на препоръките и критериите на JA CHRODIS[2].

Самоуправлението на диабета е крайъгълен камък за предотвратяване на дългосрочни усложнения. Пилотният проект на NCPHA имаше за цел да подпомогне и овласти хората, които са диагностицирани с диабет. Интервенцията разчиташе на технологията mHealth, за да помогне на участниците да се придържат към диетата, упражненията и плановете за медикаменти с оглед на непрекъснато променящия се свят на технологията, с която се сблъскват, и препроектирането на здравните системи.

За интервенцията две групи участници бяха привлечени от NCPHA с тясното сътрудничество на Българската асоциация по диабет. Участниците бяха на възраст над 18 години, бяха диагностицирани с диабет, имаха достъп до смартфон и бяха запознати с основите на технологиите за смартфони. Участниците бяха първо свързани с имейл и/или телефонен разговор. Те получиха подробен пакет инструкции, съдържащ информация за естеството на изследването, информационен лист и подробно видео с писмени инструкции как да изтеглят и използват мобилното приложение. За да се предотвратят свързаните с технологията проблеми с приложението, на участниците беше дадена възможност да получат допълнителна помощ по имейл или телефон.

Първата група участници (N = 11) получи подобрената версия на мобилното приложение с персонализирана обратна връзка от лекар и вграден модул за здравно образование, докато втората (N = 8) получи основна версия на приложението. Участващият практикуващ премина през обучение лице в лице с местната работна група за изпълнение. Два екипа от Университета в Улм и от университета на Ото фон Герике Магдебург предоставиха подкрепа за отстраняване на неизправности и предоставиха статистическа информация за представянето на участниците. Пилотният проект имаше за цел да проучи степента, до която и двете версии на приложението mHealth помогнаха на пациентите да получат по -голям контрол върху заболяването си, а също така проучи степента, до която практикуващият е доволен от представянето на пациентите.

Оценка на въздействието на интервенцията

Въздействието на интервенцията беше оценено чрез анализ на представянето на участниците с приложението mHealth чрез структурирани въпросници за края на обучението, проведени чрез сесия за телефонно интервю или въпросник, получен по имейл. Статистическите резултати се основават на приблизително 22 дни взаимодействие за основното приложение и 60 дни взаимодействие за подобрената версия.

Резултатите показват, че участниците, които са работили с разширеното приложение, са имали по -голямо участие и по -ниски проценти на отпадане. Пациентите, които са използвали основното приложение, са имали значително увеличение на физическите упражнения, както и по -добър контрол върху болестта наполовина по време на интервенцията, въпреки че този резултат може да се обясни с малкия брой участници по време на анализа. По -нататъшен анализ все още предстои да се извърши, тъй като интервенцията, която използваше основното приложение, се проведе няколко седмици след интервенцията, която използваше разширеното приложение, а интервенцията все още не беше завършена по време на предварителния статистически анализ.

Докладите от интервютата в края на проучването показват, че участниците са се възползвали от наличните интервенции, независимо дали използват основното или разширеното приложение. 12 от всичките 19 участници казаха, че инструментът mHealth отговаря на техните диабетни нужди, а 11 от тях посочват, че контролът им над болестта се е подобрил. Участниците в засилената интервенция оцениха факта, че практикуващият беше включен в предоставянето на обратна връзка и подчертаха необходимостта от формулиране на обратна връзка по по -персонализиран начин. Тази перспектива беше подсилена от практикуващия, който подчерта значението на двупосочната комуникация между пациентите и доставчиците на здравни услуги. Практикуващият оцени седмичните статистически отчети на данните за пациентите (извлечени от приложението) и беше доволен от представянето на участниците. Освен това, практикуващият изтъкна, че близките взаимоотношения между пациента и практикуващия трябва да се разглеждат като предпоставка за мотивация за използване и полза от мобилно приложение и че реалната стойност в системата се намира в човешките взаимодействия.

Грижата за пациентите е на път да се развие драстично и пилотната намеса на NCPHA предлага алтернативна терапевтична подкрепа за хора с диабет. Тя дава възможност на хората да се възползват от лесно за използване приложение, предназначено да улесни и стимулира наблюдението на ежедневното състояние не само чрез функции за ежедневно наблюдение, но и чрез обратна връзка от експерти и образователни функции. Качествените резултати от здравеопазването зависят от придържането на пациентите към препоръчаните схеми. Ако пациентите се насочат към по-добро самоуправление, те се чувстват по-мотивирани да поемат контрола върху заболяването си и се нуждаят от по-малко медицинско обслужване, което в замяна ще намали финансовото въздействие върху нашите здравни системи. Бъдещите изпълнения на пилотния проект могат да помогнат за преодоляване на трудностите, свързани с недостига на специалисти в отдалечени и необлагодетелствани региони, чрез насърчаване на самоконтрола и самодисциплината сред хората с хронични заболявания посредством мобилно устройство.

 

бележки

[1] Тези пилотни действия се финансират чрез механизма за финансиране на JA CHRODIS+, в рамките на третата здравна програма на ЕС 2014-2020 г.

[2] Zaletel, J. & Maggini, M. (2020). Насърчаване на качеството на грижи за хора с хронични заболявания, от теория до практика: Развитие на добри практики в превенцията и грижите за болестите в JA CHRODIS PLUS, използвайки препоръките и критериите за качество на JA CHRODIS. Международно списание за екологични изследвания и обществено здраве. 17 (3), 951. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32033038

Заглавна снимка с любезното съдействие на Световната федерация по затлъстяване/ Банка с изображения

Пламен Димитров
Заместник директор at Български национален център за обществено здраве и анализи (NCPHA)

Професор Пламен Димитров е заместник -директор на Българския национален център за обществено здраве и анализи (NCPHA) и началник на отдел „Промоция на здравето и превенция на заболяванията“ в Центъра.

Мирела Странджева
Главен експерт, здравен психолог at Център Национален център за обществено здраве и анализи (NCPHA)

Мирела Странджева е главен експерт и здравен психолог в отдел „Промоция на здравето и превенция на заболяванията“ в Националния център за обществено здраве и анализи на Центъра (NCPHA)

Абонирайте се за нашия пощенски списък

 

Успешно сте се абонирали за бюлетина

Възникна грешка при опит за изпращане на заявката ви. Моля, опитайте отново.

Ще бъдете абонирани за ежемесечния бюлетин на EuroHealthNet „Акценти в здравеопазването“, който обхваща справедливостта в здравеопазването, благосъстоянието и техните определящи фактори. За да научите повече за това как обработваме вашите данни, посетете раздела „поверителност и бисквитки“ на този сайт.

Съдържанието на този уебсайт е машинно преведено от английски.

Въпреки че са положени разумни усилия за осигуряване на точни преводи, може да има грешки.

Извиняваме се за неудобството.

Напред към съдържание