Чехия - Национален институт по обществено здраве (SZU) - Промоция на здравето в Чехия - От национални кампании до индивидуални консултации

  Джитка Сосновкова

Националният институт за обществено здраве в Прага отбеляза 90-ата си годишнина тази година. Това е здраве… Вижте повече

Irohla-Устойчиви здравни системи чрез-базирани на факти Насоки за подобряване на здравната грамотност

  Каролин Новорита

Здравната грамотност е ключов актив за овластяване на хората, позволяващ вземането на решения за поддържане на здравето или възстановяването му. То… Вижте повече

Национална програма за здравето на възрастните хора - насърчаване на активното и здравословно остаряване в Португалия

  М. Луиза Лима и Карла Молейро

От Луиза Лима и Карла Молейро Най-иновативният подход, насочен към насърчаване на здравето на възрастните хора... Вижте повече

Качествени действия - Подобряване на качеството в превенцията на ХИВ

  Матиас Венцлаф-Егеберт

От Матиас Венцлаф-Егеберт „Не е достатъчно да правим правилните неща, ние трябва да „вършим правилното… Вижте повече

Хронични заболявания - опасност за всички нас

  Анна Галинат и Ингрид Стегеман

Възрастта е един от най-големите рискови фактори за хронични заболявания. Хронични заболявания, като сърдечна недостатъчност, дихателна... Вижте повече

NHS Health Scotland - За справяне с нивата на консумация на алкохол в Шотландия

  Лорейн Дейвидсън

NHS Heath Scotland е специален здравен съвет в NHS Scotland. Работата му се фокусира върху: Свързване на експерти… Вижте повече

Ирландия - Институт по обществено здраве (IPH)

  Арлин Маккей

Институтът по обществено здраве в Ирландия (IPH) насърчава сътрудничеството за обществено здраве между Северна Ирландия и... Вижте повече

Общински партньорски процес: „Здраво израстване за всички!“

  Франк Леман

От 2001 г. в Германия се разработва стратегия за справедливост в здравеопазването. Тя се координира от... Вижте повече

Заключителна конференция на Equity Action

  Йолин Куйперс

Заключителната конференция на Equity Action ще се проведе в Брюксел, Белгия, на 23 януари 2014 г. в Европейския... Вижте повече

Традиционна словенска закуска - голямо постижение на общественото здраве

  Матей Грегорич

Инициатива с положително въздействие върху общественото здраве и пример за добра практика на междусекторно сътрудничество Последните проучвания... Вижте повече

Какво се прави за справяне с неравенствата в здравеопазването в ЕС?

  Йолин Куйпърс и Ингрид Стегеман

Неравнопоставеността в здравеопазването е сложно явление и води до по-ниска продължителност на живота и години здравословен живот за милиони хора в... Вижте повече