COP26: победа или загуба за общественото здраве?

  Александра Латъм

Какво се случи на COP26 и какво означава Пактът за климата от Глазгоу за общественото здраве? Къде ще бъдат публичните... Вижте повече

Какво представлява Европейският семестър и как може да помогне на здравните органи?

  Александра Латъм

Европейският семестър е годишният цикъл на ЕС за координация на икономическата и социалната политика. Засяга здравеопазването, ранно... Вижте повече

100 години обществено -здравни дейности в Полша

  Александра Латъм

Настоящи и бивши директори на Полския национален институт за обществено здраве – Национален институт по хигиена говорят... Вижте повече